Bilkis

 

Familj: man och två döttrar

Bor: Thanapara, Bangladesh

Arbetar: : från morgon till kväll med sin man på fälten, tar hand om djuren, lagar mat och tvättar.

 

Bilkis och hennes man äger åtta hektar land, där de odlar ris, sockerrör, vete och grönsaker. När det blir överskott kan de sälja en del av det på marknaden. Bilkis har märkt att vädret inte längre är så förutsägbart som det tidigare varit. I Thanapara är det största problemet brist på vatten, även om många andra delar av Bangladesh främst lider av översvämningar under monsunregnen. För 20-30 år sedan var situationen en annan i Thanapara, då brukade det finnas sjöar och det fanns gott om vatten under regnperioden. Nu stämmer det inte längre och det är inte alla som har råd att betala för att konstbevattna sina fält.

”Brist på vatten är vårt största problem, i vårt område blir det inga översvämningar.”

Under intervjun kommer Bilkis att tänka på en historia som hon hört i skolan. Det handlade om ett rikt land som blivit så fattigt att människor till och med saknade kläder. Då gav de som hade en del av sina kläder till de som var fattiga så att de inte behövde vara fattiga längre. Sensmoralen i Bilkis historia är att det är viktigt att människor hjälps åt. Hon tror också att kunskap är en viktig del. Själv är hon med i en bondegrupp genom Thanapara Swallows Development Society, där hon har fått lära sig mer om sina rättigheter och odlingsmetoder.

 

Text & Foto: Tess Lundin