Bli informatör om ekologiska fotavtryck

Skrivet av Arwid

Allt vi människor gör påverkar miljön på något sätt; maten vi äter, prylarna vi köper, kläderna vi har på oss och husen vi bor i. Ju mer vi konsumerar och producerar, desto större ekologiska fotavtryck bidrar vi också till. Konsekvenserna ser vi till exempel i form av föroreningar och klimatförändringar som inte bara påverkar naturen, utan också människor, framför allt i andra delar av världen.

Under en heldag du får du lära dig mer om ekologiska fotavtryck, nyttiga övningar och metoder som behövs för att du sedan ska kunna hålla egna workshops för skolklasser i ditt närområde. Några av de frågor som vi tar upp under utbildningsdagen är: Vad är och hur kan vi mäta ekologiska fotavtryck? Hur påverkar vår livsstil vårt ekologiska fotavtryck? Hur påverkas andra av våra ekologiska fotavtryck och hur främjar vi klimaträttvisa? Vad kan vi göra för att minska det ekologiska fotavtrycket globalt och få till en jämnare fördelning av jordens resurser?

Utbildningen är gratis mot att du håller åtminstone två workshops hos någon de skolor som vi redan har kontakt med eller via egna kontakter.

Utbildningen hålls under en heldag i Lund fredagen den 14 oktober (på svenska), kl.09 – 17, och måndagen den 17 oktober (på engelska) kl.09 – 17. Vi bjuder på fika och lunch under dagen!

Anmäl dig här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesQ72SL5H0ieq7i5cofcTAy60dao4HcCOF5UH6W6S0FH_6GQ/viewform

För frågor kontakta: maria.johansson@svalorna.org

———- IN ENGLISH ———-

Become a workshop facilitator on ecoligical footprints

Everything we do in our daily life has an impact on our environment; the food we eat, the things we buy, the clothes we wear and the houses we live in. Our consumption- and production habits contribute to the size of our ecological footprint, the more we consume and produce, the bigger ecological footprint do we contribute to. The consequences, for example pollution and climate change, does not only effect nature but humans as well, primarily in other parts of the world.

During a full day training session you get to learn more about ecological footprints, as well as useful exercises and methods needed in order for you to be able to facilitate your own workshops in school classes in your neighborhood. Some of the issues that we address during the training is: What is- and how can we measure ecological footprints? How does our lifestyle contribute to our ecological footprint? How does our ecological footprint affect others and how can we promote climate justice? What can we do to reduce the ecological footprint on a global level and promote a more fair and even distribution of the earth’s resources?

The whole day is free of charge in exchange for your commitment to hold at least two workshops at schools we have contact with, or through your own contacts.

The training session is held during a full day in Lund on Friday, 14 October (in Swedish) and Monday, 17 October (in English) at 09:00 – 17:00. We will provide refreshments and lunch during the day!

Sign up here: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesQ72SL5H0ieq7i5cofcTAy60dao4HcCOF5UH6W6S0FH_6GQ/viewform

For any questions, please contact: maria.johansson@svalorna.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>