Category Archives: Svalorna Indien

Vem äger kunskapen?

Skrivet av Praktikant

De senaste decennierna har kunskaperna inom jordbruksfrågor alltmer förskjutits från folket till politiker och företag. Uråldriga traditioner har trängts undan till förmån för patenterade grödor och dyra kemiska bekämpningsmedel. Men på den indiska landsbygden bubblar politiska motkrafter. 60-talet blev startskottet … Continue reading

World Court of Women 2015

Skrivet av Praktikant

Den 16 november samlades feminister och fredsaktivister i Bangalore för konferensen World Court of Women Against War, For Peace. Syftet var att synliggöra det våld som världens kvinnor och andra utsatta grupper utsätts för. Särskilt fokus läggs på att ge en röst åt perspektiv som … Continue reading

Det behövs utrymme i samhället idag!

Skrivet av Praktikant

Utrymme i samhällsdebatten, medmänskligt känsloutrymme, (handlings)utrymme för flyktingar, rättvist miljöutrymme för alla människor och politiskt utrymme för ett globalt bindande klimatavtal i Paris i december. Det är endast några veckor kvar tills världens ledare samlas i Paris för att försöka åstadkomma ett globalt bindande klimatavtal i FN. Trycket från det globala … Continue reading