Det behövs utrymme i samhället idag!

Skrivet av Praktikant

Utrymme i samhällsdebatten, medmänskligt känsloutrymme, (handlings)utrymme för flyktingar, rättvist miljöutrymme för alla människor och politiskt utrymme för ett globalt bindande klimatavtal i Paris i december.

Det är endast några veckor kvar tills världens ledare samlas i Paris för att försöka åstadkomma ett globalt bindande klimatavtal i FN. Trycket från det globala civilsamhället och främst människor och länder i globala syd är högt. Klimatorättvisan i världen blir allt tydligare. Klimatförändringarnas effekter i främst Afrika och Sydasien skapar strömmar av klimatflyktingar världen över och de beboeliga delarna av vår jord blir allt mindre. Klyftorna ökar mellan människor och mellan länder, det globala ekonomiska systemet som bygger på ständig tillväxt, konsumtion och produktion gynnar en minoritet rika i globala nord och missgynnar en majoritet fattiga i globala syd. De människor vars livsstil nyttjar minst naturresurser är också de som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Vi befinner oss i en tid av konflikt och stress, både i mänskliga samhällen och ekosystem. Mer än någonsin behöver vi nu samsas om de befintliga mark – och naturresurserna liksom enas kring en hållbar politisk och ekonomisk förvaltning av dessa.

Världsbanken har nyligen publicerat rapporten Shock waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty som säger att 100 miljoner människor åter riskerar att hamna i fattigdom med anledning av klimatförändringarnas effekter om inte förändring sker innan år 2030. Följaktligen är en inkluderande, människocentrerad och klimatanpassad utveckling avgörande för att förhindra detta. Och den behövs snarast!

I december hålls alltså COP21, FN:s klimattoppmöte, i Paris. Mötet är lika viktigt rent faktiskt som symboliskt, det behövs minskade utsläpp såväl som positiva exempel på och resultat av överstatligt samarbete. Mötet är dock också, och kanske främst, en möjlighet för den globala miljörörelsen att samlas, mobiliseras och stärkas i sitt fortsatta gräsrotsarbete för en hållbar utveckling. Denna rörelse som växt sig allt starkare i takt med det klimatpolitiska samarbetets ökande brister de senaste åren. Svalorna vill vara en del av den globala mobiliseringen inför Paris och uppmanar först och främst alla att gå på klimatdemonstrationerna som sker den 29:e november världen över. I Malmö heter den Climate March och finns att läsa mer om på detta facebookevenemang. Det är Klimathoppet som arrangerar demonstrationen tillsammans med en mängd stödjande organisationer, däribland Svalorna, och en av våra informatörer i ekologiska fotavtryck Jack har uttryckt sig så här angående varför det är viktigt att engagera sig:

 

Jack “I’m joining the Climate March in Malmö because showing public support for fighting climate change is one of the most important things that average people can do. Actions like this influence policy makers, educate the public, and spread awareness of the urgency surrounding this topic. Events are also great ways to meet new friends and learn from others!”

 

Dagen innan klimatdemonstrationen i Malmö, den 28:e november mellan 10-15 har Svalorna sin månatliga loppis och denna gång med tema ekologiska fotavtryck och klimaträttvisa! Våra informatörer kommer delta och skapa utrymme för besökarna att lära sig mer om frågorna liksom hur de engagerar sig inför mötet i Paris. Håll utkik på vår facebooksida Svalorna Indien Bangladesh efter kommande event. Kom dit, låt dig inspireras och engagera dig för klimatet hela nästa helg!

Text & bild: Elin Carlsson

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>