DEW kämpar mot fattigdomen i Bangladesh

Skrivet av Cecilia

Torsdagen 9:e oktober lägger vi fokus på mänskliga rättigheter genom ett stort evenemang på Stadsbiblioteket i Lund. Under denna eftermiddag i rättigheternas tecken medverkar också två personer från våra partnerorganisationer i sydasien. Manto, som arbetar med skogsrättigheter i Himalaya genom organisationen SOPHIA, samt Shah Abdus Salam som genom Development Wheel (DEW) kämpar mot fattigdomen i Bangladesh. Läs mer om DEW här.

Development Wheel (DEW) grundades 1996 av Shah Abdus Salam, en sociolog med lång bakgrund från olika bangladeshiska NGOs och utvecklingssamarbete. Idag når organisationen ut till 250 000 människor runt om i Bangladesh. Huvudkontoret ligger i Dhaka, men det finns även ett regionkontor i Mymensingh och fältkontor i Sherpur

och ett i Netrokona. DEW är en nyaste medarbetaren i Svalornas Agricultural Rights Programme (ARP), vilket gick in i sin andra fas 2013. Till grund för DEWs ARP-program ligger SLIPP, Sustainable Livelihoods for Poor Producers (läs om det här).

Målsättningen med ARP är att landlösa, marginaliserade och småskaliga bönder ska organisera sig i bondegrupper, som i sin tur går samman i en bondeorganisation. Varje bondegrupp består av en gruppledare, en sekreterare, en ekonomiansvarig samt ett antal medlemmar (20-30 st). Syftet med detta är att de tillsammans ska kunna stärka sina rättigheter.  Deras rättigheter att bruka sin mark, att livnära sig på sitt jordbruk, att sälja sina produkter på marknaden eller att tillaga sina egna grödor för familjens konsumtion. De har rätt till rent vatten, de har rätt till frön. De har rätt till att vara aktiva medborgare och att som bönder ta del av lokala myndigheters samhällstjänster.

I dagsläget är 50 bondegrupper och 15 bondeorganisationer aktiva i Development Wheels ARP-program. Programmet involverar totalt 7500 personer, varav 1500 är direkt involverade bönder och 6000 är dessas anhöriga, grannar etc. Varje bondegrupp träffas 1 gång per månad (eller flera ggr vid speciella tillfällen), och bondeorganisationerna träffas också 1 gång per månad. Det här är möten då bönderna utbyter kunskap, erfarenheter, behov och önskningar. DEWs personal i Mymensingh åker regelbundet ut för att träffa bondegrupperna och delta i deras möten. Med jämna mellanrum anordnas utbildningsdagar för bönderna i Mymensingh där DEW har en utbildningslokal i anslutning till regionkontoret. Ämnena varierar, allt från genus och advocacy, till hållbart jordbruk och klimatförändringar. Ibland anordnas även studiebesök till institutioner som är av intresse för bönderna. Ett sådant dagsbesök gick till Bangladesh Sugarcane Research Institute och till Horticulture Research Centre. Idén är att bönderna ska få ökad kunskap om odlingsmetoder och grödor som lämpar sig i ett bangladeshiskt jordbrukslandskap som förändras på grund av klimatförändringarna. Vidare är det ett sätt att inspirera bönderna till att diversifiera sitt jordbruk vilket kan öka deras inkomst samt stärka deras motståndskraft mot insektsangrepp, översvämningar och torka (alla företeelser som kan påverkas av klimatförändringarna).

Development Wheel har ett stort engagemang för jordbrukarna i Bangladesh och utöver ARP finns två till jordbruksrelaterade program. DEW driver även en skola för barn till textilarbetare där barnen erbjuds tre års skolgång vilket möjliggör deras fortsatta skolgång i det allmänna skolsystemet. DEW är medlem av World Fair Trade Organization och har ett flertal producenter som tillverkar rättvisemärkta produkter. Produktionen av rättvisemärkta varor är något DEW vill arbeta mer med, då det skapar alternativa försörjningsmöjligheter på Bangladesh landsbygd och är positivt för det utvecklingen av det traditionella hantverket i landet.

 

Text: Magdalena Frembäck, praktikant hos DEW hösten 2013

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>