Det ekologiska näringslivet

- Våra gröna vänner

Foto: Saman Saidi

Företag som har en tydlig ekologisk profil och ett hållbarhetstänk integrerat i verksamheten kan bli företagsvänner till Svalorna genom “det ekologiska näringslivet” och därmed vara en del av vårt Sverigeprogram. Vi vänder oss i första hand till företag i Skåneregionen för att kunna upprätthålla en närhet i samarbetet, då vi själva befinner oss och mest är verksamma där. Som företagsvän genom det ekologiska näringslivet lyfts ditt företag fram som exempel och som förebild i vår informationsspridning och vårt påverkansarbete för ett mer hållbart näringsliv. I vårt opinionsbildningsarbete åker vi till exempel till olika folkhögskolor och föreläser om hur man kan leva mer hållbart. Företaget blir officiellt en av Svalornas “gröna vänner” och får efter intresse vara med och bidra med sina tankar och idéer kring hur ett mer hållbart samhälle kan uppnås.

Svalornas arbete i Sverige innehåller informationsspridning, påverkansarbete och Second hand-verksamhet. Under 2011 och 2012 driver Svalorna kampanjen Ekologiska fotavtryck som syftar till att sprida information om de ekologiska fotavtryck vi lämnar efter oss och inspirera till en mer hållbar livsstil. Läs mer om Svalornas arbete i Sverige här.

Variationen av företag som bedriver näringsverksamhet med ekologisk inriktning är stor, allt från är stora företag med stor omsättning till fritids-och hobbyprojekt kan räknas in. Vi vill inte exkludera någon, utan alla som vill bidra med sitt tänk och med en insats för ska få göra det. Därför bidrar företag i “det ekologiska näringslivet” till våra program i Indien och Bangladesh efter förmåga och vilja.

 


Att ingå i “Det ekologiska näringslivet”

Detta får du som företagsvän genom det ekologiska näringslivet:
  • Ett tackdiplom, i print- och PDF-format
  • En Webbknapp/Banner, som kan användas på företagets hemsida och som visar ert engagemang
  • En E-postsignatur
  • Svalornas medlemsblad med information om det kontinuerliga arbetet
  • En årlig rapportering på hur era pengar använts
  • Ditt företag lyftts fram som exempel och förebild för ett mer hållbart näringsliv
  • Ditt företag exponeras på Svalorna.org, där företagets namn syns och där man kan klicka sig vidare till er hemsida (Se lista till höger)

 

Som företagvän i det ekologiska näringslivet bidrar ni till Svalornas arbete efter förmåga och vilja