Organisationer

Svalorna får stöd från föreningar, organisationer och grupper runt om i landet. En del av dem bedriver insamlingsverksamhet till Indien och Bangladesh som de ger till Svalornas program.

Är din förening, organisation eller stödgrupp intresserad av att stödja Svalornas arbete? Ni kan antingen stödja Svalornas arbete generellt eller ett visst program. Vi inleder mer än gärna samarbeten med andra grupper och välkomnar er att kontakta oss!

 

Här är de föreningar och organisationer som stödjer oss och som vi samarbetar med:


Emmaus Fredriksdal

Emmaus Fredriksdal och Svalorna knöt under hösten 2011 starkare band mellan våra organisationer och de gav ett generöst bidrag till vårt Forest Rights-program i Indien. Vi har även fördjupat samarbetet mellan våra återbruks- och loppisverksamheter.

Emmaus Fredriksdal arbetar liksom Svalorna med återbruk av vårt samhälles överflöd för att därigenom skapa resurser till bistånd och utvecklingsarbete. Emmaus Fredriksdal har gjort sig kända för de många ambulanser som de skickat till konflikthärjade områden som Palestina, Libyen och Västsahara, men även för de stöd de gett till andra organisationer som bedriver utvecklingsarbete, som exempelvis Afrikagrupperna och numera Svalorna Indien Bangladesh.

Läs gärna mer om våra vänner Emmaus Fredriksdals verksamhet
www.emmausfredriksdal.se

 

ABC och Ett Grönare Lund

Ett Grönare Lund är biståndsorganisationen ABC:s lokala miljö-, demokrati-, och integrationsprojekt med förankring till området Linero i östra Lund. Sedan 2012 ingår projektet i Allmänna Arvsfondens speciella ungdomssatsning Vi deltar! Projektet går ut på att genom lärande om- och praktiskt tillämpning av ekologisk stadsodling, stärka demokrati och delaktighet bland ungdomar på Linero. En viktig del av projektets verksamhet fokuserar kring informellt lärande om hur vi genom stadsodling kan skapa en hållbar stad både utifrån ett miljö-, liksom ett socialt perspektiv.

ABC – aktiva insatser för människa och miljö är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. ABC bedriver internationellt utvecklingsarbete i Indien, Nepal och även lokalt i Sverige. Arbetet utformas i samarbete med lokala partnerorganisationer och präglas av demokratiska principer så som jämställdhet, liksom av miljömedvetenhet, långsiktighet och småskalighet. I övrigt jobbar ABC med informationsspridning, opinionsbildning, fundraising, fair trade och folkbildning i Lund och omnejd.

Under 2013 samarbetar Svalorna med Ett Grönare Lund (ABC) kring kampanjen om ekologiska fotavtryck. Bland annat har volontärer från Ett Grönare Lund utbildats till informatörer om ekologiska fotavtryck och under våren kommer volontärerna arrangera workshops för skolklasser i östra Lund.  Genom samarbetet kring kampanjen kopplas den praktiska odlingen och aktiviteterna som sker inom Ett Grönare Lunds verksamhet på Linero ihop med kunskap och diskussion om hur våra ekologiska fotavtryck präglar klimatet liksom hur detta hör ihop med rättviseaspekten av den resursfördelning som existerar i världen i dag.

ABC Ett Grönare Lund Allmänna Arvsfonden