Bra att veta

Att vara praktikant är en oftast en utvecklande och lärorik upplevelse, men det kan också innebära en stor omställning då förutsättningarna är helt andra än hemma. Läs därför igenom följande punkter:

Vem kan söka?
Praktiken finansieras av Sida genom Universitets- och Högskolerådet samt Forum Syd, och de är de som sätter riktlinjerna för programmet, vilket innebär att du som söker behöver vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (du som är nordisk medborgare ska ha varit folkbokförd i Sverige i minst ett år). Platserna är för dig mellan 20 och 30 år och du får inte uppbära studiestöd under praktikperioden. Det är dock tillåtet att vara inskriven på universitetet samtidigt som du gör praktik genom Svalorna, men det är viktigt att tänka på att praktiken är ett heltidsuppdrag och eventuella studier kommer endast att kunna genomföras på din lediga tid. Svalorna har inte möjlighet att skräddarsy en praktik för att de ska passa ihop med eventuella universitetsstudier. Generella riktlinjer finns att läsa på http://www.utbyten.se/praktikantprogrammet

Finansiering
Svalorna söker bidrag för praktikantprogrammet genom Forum Syd och  bekostar internationell resa, visum, försäkring, vaccinering och boende utomlands. Ersättning utgår också för ett mindre belopp för  levnadskostnader, så som mat och lokala resor. Om man gör semesterresor eller fritidsaktiviteter under utlandstiden får man stå för dessa kostnader själv.

Som praktikant får du själv stå för dator och liknande utrustning som du kommer att behöva, men varje grupp praktikanter har tillgång till en systemkamera genom Svalorna.
Under introduktionskursen får du mer information om ekonomi.

Att åka iväg som praktikant
Även om du rest tidigare kan det vara stor skillnad mot att åka ut som praktikant. Våra partnerorganisationer arbetar ofta under enklare förhållanden och även arbetssätt och kulturen på organisationerna kan skilja sig från vad du är van vid. De praktikanter som trivs bäst på sin praktik är oftast de som är flexibla inför de förändringar som uppstår, enligt våra erfarenheter. Svalornas praktikanter reser två och två vilket också ställer stort krav på personlig mognad och att du känner dig trygg att anpassa dig till en ny miljö.

Arbetsuppgifter varierar från organisation till organisation. Tidigare praktikanter har bland annat arbetat med att dokumentera bondegruppsmöten, intervjua medlemmar, genomföra genusanalyser,  rapporter, producera film och skapa broschyrer. Under din praktik blir du en viktig länk till våra medlemmar i Sverige genom olika informationsuppgifter och efter praktiken blir du en informatör för Svalorna där du delar med dig av dina upplevelser från Sydasien. Vid intervju tar Svalorna reda på dina intressen och matchar dig sedan med den organisation vi tror du skulle passa bäst hos. Tänk på att nästan alla arbetsuppgifter under praktiken kräver självständighet i planering och genomförande.

Säkerhetsläget kan innebära att arbetsuppgifter förändras eller får planeras om. Detta gäller framförallt i Bangladesh på grund av det politiska läget.  Läs mer om hur de praktikanter som rest tidigare till Indien och  Bangladesh haft det på indienbloggen.org och bangladeshbloggen.org.

Ansökan och tidsplan
Du ansöker genom att skicka CV och personligt brev till praktik@svalorna.org och datum för sista ansökan är 17:e april. Under april och maj sker en urvalsprocess och Svalorna bjuder in till rekryteringsdagar. I mitten på maj ger vi besked om erbjuden praktik. Förberedelse till praktik sker genom en introduktionskurs hos Svalorna i Lund i juni (vecka 23) och slutet på september, med utresekurs hos Sida där emellan (slutet på augusti). Utresa är första veckan i oktober och hemresa i mitten på februari med de-briefing i Lund efter ankomst. Under våren 2018 genomför praktikanterna ett utåtriktat informationsarbete som planeras i samband med Svalorna.