GreenGroup

Klimatforskare förutser att torka, översvämningar, stormar etc. kommer att öka både i intensitet och frekvens i samband med att jorden blir allt varmare. De som drabbas hårdast av dessa förändringar är människor som lever i geografiskt utsatta områden, eller i hög grad livnär sig på jordbruk, fiske eller andra naturresurser. GreenGroups fokus ligger på att tydliggöra kopplingen mellan konsumtion och klimatpåverkan, och lyfta frågan om vilket ansvar människor i industriländer har gentemot medmänniskor i utvecklingsländer.

Med GreenGroup vill vi öka medvetenheten i Sverige om hur gemene man och kvinna kan bidra till en mer rättvis och hållbar användning av jordens resurser; våra val av bland annat kläder, transport, mat och boende påverkar i olika stor utsträckning den globala uppvärmningen och utarmningen av jorden resurser. Aktiva val i vardagen gör att vi alla kan minska vår negativa klimatpåverkan.

Genom att föreläsa om Svalornas arbete synliggör GreenGroup detta samband och uppmärksammar hur val på individens nivå kan bidra till en förbättring på global nivå. Vi arrangerar också ”Make and Remake”-kvällar, som syftar på att förändra och skapa en diskussion om konsumtionssamhället och dess konsekvenser, för andra och för oss själva.

GreenGroup arbetar med att inspirera och engagera på olika nivåer, så att individer, företag och politiker ska agera för en mer rättvis och hållbar värld, t.ex. genom att minska utsläpp eller bidra till Svalornas arbete.

Är du intresserad av att vara med? I GreenGroup är alla välkomna, unga som gamla!

Skicka ett mail till info@svalorna.org och berätta lite om dig själv och dina intressen, så hör vi av oss om nästa möte.