Eve teasing i Bangladesh

Skrivet av Cecilia

En äldre man sitter på innergården med huvudet nerböjt och talar med min kollega, efter ett långt samtal lämnar han gården med böjd rygg som om att han bär på en tung börda. Mannens dotter har blivit utsatt för något som i Indien, Bangladesh och Nepal oftast kallas ’eve teasing’ men i Sverige är känt som sexuella trakasserier. I det här fallet har någon lagt ut en bild på nätet med flickans ansikte inklistrat på en naken kropp och bilderna har spridit sig snabbt på grund av förekomsten av smartphones.

Eve teasing är ett utbrett fenomen i Bangladesh en studie från 2010 gjord av Bangladesh National Women Lawyers’ Association visar att nästan 90% av flickor mellan 10-18 har utsatts för någon form av trakasserier. Detta inkluderar allt ifrån muntliga till fysiska trakasserier och nu med spridningen av internet och smartphones även den virtuella sorten. Konsekvenserna är stora, på det individuella planet utsätts flickorna för offentlig förödmjukelse och en känsla av skam som lämnar djupa psykologiska men med ibland förödande resultat. Under bara 2011 rapporterade Odhikar, en människorättsorganisation, att 29 kvinnor begått självmord som ett resultat av eve-teasing i Bangladesh.

Att få stopp på trakasserierna är svårt och de som protesterar möts ofta av ökade trakasserier och ibland även av våld. De legala vägarna är dessutom begränsade för trots att Bangladesh högsta domstol har skapat riktlinjer mot sexuella trakasserier på arbetsplatser och skolor har regeringen ännu inte antagit eller implementerat någon motsvarande lag. För att kunna ta fallen till polis och rättegång måste oftast något allvarligare ske t.ex. våldtäkt och mord vilket lämnar flickorna och deras familj i en
oerhört utsatt situation med få effektiva lösningar utöver att begränsa flickornas rörlighet utanför hemmet.

Men eve-teasing kan även få stora effekter för Bangladeshs nationella mål att utöka flickors och kvinnors deltagande inom utbildnings- och arbetssektorn då fenomenet pekas ut som en av orsakerna till att flickor hoppar av skolan eftersom en stor del av trakasserierna sker på väg till och från skolorna. Detta påverkar flickornas förmåga att bidra ekonomiskt och att bli självförsörjande men ökar också risken för barnäktenskap, något som Svalornas partnerorganisation Nijera Kori, arbetar för att förhindra.

För mannen ovan är ändå nästa steg att bege sig till en närliggande stad för att besöka en NGO som erbjuder gratis rättshjälp till fattiga för att se över sina alternativ. Han har inte gett upp hoppet om att ställa de ansvariga inför rätta.

 

 

Text: Sanna Engdahl, praktikant på Nijera Kori
Kumarkhali, HT2014

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>