Följ Svalornas praktikanter

Svalorna tar regelbundet emot praktikanter på våra kontor i Lund, Bangalore och Dhaka. De är en viktig del av vår verksamhet och arbetar framför allt med informationsarbete, men även till viss del med utvecklingssamarbetet. Under hösten finns Sofia Silander och Mahamud Reza på kontoret i Lund och Ida Svendsen på kontoret i Bangalore.

 

Praktikanter våren 2012

Sverige


Ola och Aizhan bloggar från Lunds huvudkontor. Läs deras blogg här!

Ola Hamberg har en fil.kand. i Internationella Relationer. Han praktiserar på Svalorna Indien Bangladesh’s huvudkontor i Lund och jobbar med informationsarbete och rapporterar om Svalornas arbete i Sverige.

 

 

 

Aizhan Osmonova har läst Internationella Relationer på Malmö högskola och praktiserar nu på Svalorna i Lund som en del av sin utbildning. Aizhan har varierade arbetsuppgifter men jobbar mest med den administrativa delen, skrivuppgifter och jobbar även med fundraising aktiviteter.

 

 

Bangladesh


Stina och Michaela bloggar från Bangladesh. Läs deras blogg här!

Stina Johansson är inne på sitt tredje år på Bachelor in Development Studies-programmet vid Lunds Universitet. Stina kommer göra sin praktik på Svalornas kontor i Dhaka, Bangladesh. Stinas uppgifter kommer röra program och informationsarbete.

 

 

 

 

 

Michaela Gallegos Gauding har en fil.kand i Socialantropologi. Hon praktiserar på Svalorna Indien Bangladesh och jobbar med programs- och informations arbete på kontoret i Dhaka.

 

 

 

Indien


Amanda och Elinor bloggar från Indien. Läs deras blogg här!

Amanda Weidstam läser tredje året på kandidatprogrammet i Development Studies vid Lunds universitet med fördjupning inom statsvetenskap. Hon gör nu ett kortare uppehåll i studierna för att få mer praktisk erfarenhet av utvecklingsarbete och kommer att jobba på Svalorna Indien Bangladesh’s kontor i Bangalore, Indien.  Amanda kommer delvis att jobba med informationsarbete men framförallt inom programverksamheten.

 

 

Elinor Ekstam läser en master i Business and Development Studies på Köpenhamns handelshögskola. Hon praktiserar på Svalorna IBs kontor i Bangalore, Indien. Elinor kommer att arbeta med både information och uppgifter som rör programmen.

 

 

 

 

Läs om våra tidigare praktikanter här.