För en bättre värld!

Skrivet av Cecilia

Varmt välkomna till en eftermiddag med fokus på mänskliga rättigheter! Torsdag 9:e oktober kl 16.00 – 19.30 anordnar Svalorna och en rad lokala organisationer seminarier, fotoutsällning, mingel, hennamålning och kulturella inslag på Stadsbiblioteket i Lund. Missa inte det!

Nu bjuder vi in allmänheten till en eftermiddag på Lunds Stadsbibliotek med fokus på just mänskliga rättigheter, speciellt rörande klimat och kvinnors rättigheter. Många av Lunds civilsamhällesorganisationer och representanter från Svalornas partnerorganisationer i Indien och Bangladess kommer finnas på plats för att diskutera mänskliga rättigheter

och lyfta fram det arbete som utförs lokalt i Lund och globalt i omvärlden. Evenemanget äger rum på Atriumgården i Lunds Stadsbibliotek mellan kl. 16.00 och 19.30. Givetvis är det gratis och öppet för alla!

Deltar gör Amnesty Malmö, Svenska Afghanistankommittén, FUF Lund, Hållbart Universitet, Svenska Kvinnors Vänsterförbund och Diakoniaaktivisterna m fl. Dagen arrangeras i samarbete med Lunds Stadsbibliotek. Klimat, mänskliga rättigheter och bistånd diskuteras i det inledande panelsamtalet, där Praveen Kaushal från organisationen SOPHIA i Indien och Shah Abdus Salam från Development Wheel i Bangladesh (bägge representanter för Svalornas partnerorganisationer) möter universitetslektor Pernille Gooch. Lokala organisationer kommer därefter finnas på plats, både med bokbord och på scenen, för att berätta om sitt arbete och hur MR-dagens deltagare kan bidra till en bättre värld.

Avslutningsvis talar Svalornas verksamhetsledare Monica Erwer om kvinnor och flickors rättigheter, ett ämne som fortsätter vara av största vikt. Faktum är att tre av tio kvinnor har utsatts för våld i nära relationer, två tredjedelar av världens fattiga är kvinnor och kvinnor endast utgör 21 % i världens parlament (UNDP, 2014).Vår förhoppning med dagen är att öka det lokala engagemanget och bygga broar mellan organisationer och människor.

Tillsammans för en bättre värld! En dag om mänskliga rättigheter

Programmet för dagen:

16.00 Välkomna
16.15- 17.15 Klimat, mänskliga rättigheter och bistånd (in english)
17.30 – 18.00 “Vad kan du göra?” Alla organisationer får 3 minuter var att beskriva hur de tycker att vi kan engagera oss för en bättre värld.
18.00 Macka, mingel och livemusik
18.45-19.30 – Kvinnors och flickors mänskliga rättigheter.

Dessutom hennamålning, fotoutställning och fika.

Medverkande: Praveen ” Manto” Kaushal (SOPHIA, Indien),
Shah Abdus Salam (Development Wheel, Bangladesh), Pernille Gooch (Lunds Universitet), Monica Erwér (Svalorna) m.fl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>