Förslag om giftermål vid 16 i Bangladesh

Skrivet av Cecilia

Bangladeshs parlament tar nu nya initiativ för att sänka landets höga siffror av barnäktenskap. Bland annat innebär det ett lagförslag om att sänka den lagliga åldern för äktenskap från 18 till 16 år för flickor. Förslaget har fått kraftig kritik och många människorättsorganisationer befarar att utvecklingen kommer att gå i fel riktning.

Enligt UNICEF gifter sig 74 % av kvinnorna i Bangladesh innan 18 års ålder och häften av dessa redan innan de är 15. Detta är bland den högsta siffran av barnäktenskap i hela världen, bara Niger visar en högre trend. Trots att lagar som 1929 års Child Marriage Restraint Act och FN’s Barnkonvention kriminaliserar handlingen går utvecklingen långsamt.

Bangladesh regering har nu bestämt sig för att kraftsamla mot problemet och har annonserat att en handlingsplan ska tas fram och arbete initieras för att förändra sociala normer och engagera det civila samhället i frågan. Som förslag ligger också att ändra lagstiftningen kring åldersgränsen för giftermål från 18 till 16 år för flickor och 21 till 18 för pojkar. Genom denna lagändring hoppas regeringen kunna lösa problemet med att föräldrar idag får allt svårare att garantera sina flickors säkerhet och ”heder” upp till 18 års ålder då både flickor och pojkar i Bangladesh når puberteten tidigare.

Lagförslaget har mottagits av hård kritik från flera människorättsorganisationer. Shikka Shaha jobbar som koordinator på Svalornas partnerorganisation Nijera Koris fältkontor i Kumarkhali i Bangladesh och är en av de som är emot ålderssänkningen.

- Jag tror inte att det är rätt väg att gå. När du är 16 är din kropp inte fysiskt färdigutvecklad och kroppen är inte redo att bära ett barn. Hälsan kan därför ta väldigt stor skada. Giftermål vid låg ålder inger ofta en falsk bild av trygghet för flickan och hennes familj. Våld från make och svärföräldrar är vanligt förekommande då flickan inte klarar att uppfylla de förväntningarna som ställs på henne som hustru och hemmafru. Friktion skapas då lätt mellan den nya familjen och flickan och det är inte helt ovanligt att maken till slut överger flickan och hon får återvända till föräldrahemmet där framtidsutsikterna är få.

Många kritiker menar att sänkt ålder inte kommer att lösa några av problemen med barnäktenskap och Shikka Shah tror till och med att utveckling kan komma att gå bakåt:

- Om vi tittar på dagens 18 års gräns och den reella siffran tenderar flickor att giftas bort när de är 15-16 år. Sänker vi åldern till 16 år kommer vi förmodligen också se den reella siffran kanske bli 12-13 år istället. Sänker vi åldern till 16 år kommer vi förmodligen också att se en minskning av antal flickor som går ut högstadiet (secondary level) eftersom flickor ofta inte fortsätter att studera när de gift sig.

Nijera Kori har sedan 1980-talet arbetat för att öka kvinnors rättigheter på Bangladeshs landsbygd och stort fokus har varit och fortsätter att vara att försöka minska förekomsten av barnäktenskap. Genom att mobilisera de allra fattigaste i kooperativa grupper jobbar organisationen med att öka kunskapen om de negativa aspekter som är förenade med tidiga giftermål. Shikka Shah tror mer Nijera Koris metoder och menar att en måste angripa problemet ur olika vinklar.

- Regeringen måste garantera implementeringen av nuvarande lagar, idag är den högst bristfällig. Men vi måste också öka medvetenheten och kunskapen om kvinnors rättigheter i samhället, och det gäller inom alla områden som utbildning, hälsa, arbete och lön. I Nijera Koris arbete adresserar vi detta genom att arrangera olika workshops och träningsprogram men också kulturella aktiviteter som sånger och skådespel.

Text och foto: Jenny Molin, praktikant på Nijera Kori
Kumarkhali, HT2014

 

Ett svar till Förslag om giftermål vid 16 i Bangladesh

  1. Pingback: Att resa efter hartal och behov | banglajenny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>