Framtidsdiskussioner i Svalehuset

Skrivet av Cecilia

Varför lägger Svalorna ner second handverksamheten? Vad ska hända med Svalehuset efter att second handbutiken sedan upphör? Detta var några av de frågor som diskuterades under medlemsmötet som hölls i Svalornas second handbutik förra veckan.

Svalornas ordförande Marjo Qvist berättade bland annat om bakgrunden till beslutet att stänga second handbutiken under mötet. Eftersom Svalorna inte längre tillåts ha kvar insamlingscontainern på Gastelyckans återvinningscentral kommer varuflödet att sina och det blir svårt att driva second handverksamhet i den omfattning som gjorts under de senaste femton åren. De ekonomiska muskler som hade krävts för att lägga om insamlingen av varor finns inte heller i dagens läge. Istället kommer föreningen att behöva samla in pengar till biståndet på alternativa sätt och personalen i butiken är uppsagd på grund av arbetsbrist. Deltagarna på mötet reagerade starkt på nedläggningen av second handverksamheten, som ju är en viktig del av Svalornas historia och värdegrund. Det är dessutom en av grundstenarna i finansieringen av det rättighetsarbete som våra partnerorganisationer utför i Indien och Bangladesh.

Under medlemsmötet kom ett stort antal förslag upp för att täcka upp den förlust av en värdefull inkomstkälla som nedläggningen innebär och hur Svalehuset ska komma till användning framöver. Förhoppningen är att Svalorna kan fortsätta att ha en stark frivilligverksamhet kopplad till idén om återbruk och hållbarhet.

Här är några av de förslag som diskuterades:

Att hyra ut lokaler till andra likasinnade föreningar och bygga upp ett föreningshus liknande Solidartitetshuset i Stockholm eller Viktoriahuset i Göteborg.
Att husera tillfälliga loppisar med skänkta varor och genom frivilligverksamhet. Alternativt hyra ut bordsplatser för människor som vill sälja saker på loppis.
Att starta upp grossistverksamhet med rättvist handlade varor, tillhandahållna av våra partnerorganisationer i Syd.
Att utöka samarbeten med folkhögskolor som kan ha sin verksamhet i huset.
Att utöka samarbeten med skolor som gör solidaritetsdagar och samlar in pengar för att stötta arbetet i Syd.
Att byta lokal helt och hållet och ha kontoret på annan plats.
Att hyra ut lagerplats i källaren.

Klart blev också att en ny förening har startats med anledning av nedläggningen av second handverksamheten. Det är ideella och anställda från Svalornas second handverksamhet som vill arbeta för socialt utsatta människor lokalt i Lund genom liknande verksamhet. För mer information om denna förening, kontakta Bengt Löfman genom att maila till bengtlofman41 [@] gmail.com.

Styrelsen har tillsatt en grupp som ska arbeta just med framtidsfrågan och som kommer lägga fram sitt förslag 1 december. På detta kommer det också att följa fler medlemsmöten och den som vill hjälpa till att rusta upp Svalehuset, engagera sig i frivilliggrupper som arrangerar till exempel loppisar är varmt välkomna att kontakta Svalorna på info@svalorna.org eller 046-121005.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>