Genus

Alla Svalornas program genomsyras av ett genusperspektiv. Vi driver dessutom ett program i Bangladesh som är helt fokuserat på att öka kvinnornas deltagande i samhället på. I Indien har vi inlett ett samarbete med kvinnoorganisationen Women’s Collective där vi arbetar för kvinnliga bönder. I Indien samarbetar vi även med dalitorganisationen Evidence för dalitkvinnors rätt till jord.

.

Svalornas genusdokument

- Gender policy
- Policy on sexual orientation and gender identity
- Textsamling: Kampen för jämställdhet – En samling texter om kvinnors situation i Bangladesh
- Broschyr: Jämställdhet – Kvinnors situation och kamp i Bangladesh

.

FN-dokument

- Läs den Allmänna Förklaringen om de Mänskliga Rättigheterna här.
- Läs om de konferenser som hållits om kvinnors rättigheter här.
- Läs konventionen om Avskaffande av all Slags Diskriminering mot Kvinnor från 1979 här.
- Läs samlade resolutioner mot sexuella övergrepp under konflikter och kvinnors roll efter konflikter här.

.

Lagar i Indien

- Läs Indiens konstitution från 1949 här.
- Läs lagen om arvsrätt från 1956 här.
- Läs lag mot våld i hemmet från 2005 här.
- Läs förbudet mot hemgift från 1961 här.
- Läs om restriktionerna mot barnäktenskap från 1929 här.

.

Rapporter Indien

- Background report on gender issues in India: key findings and recommendations
Rapport av BRIDGE (development – gender), Institute of Development Studies, University of Sussex, UK. Rapporten sammanfattar en fullständig rapport på 173 sidor om kvinnors roll i det indiska samhället. Läs rapporten här.
- Gender Equality and Women’s Empowerment in India, 2005-06.
Omfattande rapport av Hälso- och Familjeministeriet i Indien som tar upp bland annat utbildning, tidiga äktenskap, våld, anställning och normer. Läs rapporten här.
- Gender Violence in India
Rapport av The Prajnya Trust 2009 om olika typer av våld mot kvinnor. Läs rapporten här.

.

Lagar i Bangladesh

- Läs förbud mot hemgift från 1980 här.
- Läs om restriktioner mot barnäktenskap från 1929 här.
- Läs om lagen mot förtryck av kvinnor och barn från 2000 här.

.

Rapporter Bangladesh

- Gender Equality and Social Institutions in Bangladesh
OECD:s utvecklingscenter sammanfattar kort studier och rapporter av organisationer angående kvinnors situation i Bangladesh. Läs här.
- Background report on gender issues in Bangladesh
Rapport av BRIDGE (development – gender), Institute of Development Studies, University of Sussex, UK. Rapporten går igenom litteratur om genusfrågor i Bangladesh och analyserar samt sammanfattar projekt som jobbar med kvinnors rättigheter. Läs rapporten här.
- Gender Inequality in Bangladesh
Rapport av Governance and Social Development Resource Centre från 2008. Läs rapporten här.