Göteborgs lokalgrupp


Vi sprider information om Svalornas
arbete i Göteborg med omnejd

Hjärtligt välkommen till Svalornas lokalgrupp i Göteborg! Vi sprider information och skapar uppmärksamhet för Svalornas arbete och marginaliserade människor i Sydasien. Vi har bland annat arrangerat filmvisningar, satt upp utställningar och anordnat föreläsningar med Svalornas partnerorganisationer. Vi har även varit närvarande på bokmässan i Göteborg och gjort olika insamlingsevent.

Om du är intresserad av att vara med i lokalgruppen eller veta mer om vad vi sysslar med, skicka gärna ett mail till: goteborg@svalorna.org

 

Kom på höstens Öppna träffar!

Nu kör vi igång höstens öppna möten i Göteborg, det vill säga tillfällen då alla vi som är intresserade kan träffas och diskutera och lyssna till olika personer som berättar om sina erfarenheter av solidaritetsarbete och Sydasien. Du behöver inte vara medlem i Svalorna för att delta.

Teman: Vi kommer att diskutera frågor som berör Svalorna Indien Bangladesh och våra partnerorganisationers arbete, såsom matsuveränitet, ekologiskt jordbruk, kvinnliga daliters rättigheter, klimaträttvisa och återbruk. Vi kommer även att diskutera solidaritetsarbete i en föränderlig värld och hur lokalt engagemang kan se ut.

På det första mötet kommer vi att introducera Svalorna, vår historia och pågående arbete samt de olika partnerorganisationer som Svalorna arbetar med i Indien och Bangladesh. Vi kommer även att prata om solidaritetsarbete, perspektiv på utveckling och hållbart engagemang.

Tid: Vi träffas klockan 19.00 varannan måndag med start den 9/10.

Plats: Vi träffas utanför Annedalsemminariet, institutionen för Globala studier, Göteborgs universitet, som ligger nära Linnéplatsen.

Kontakt: goteborg@svalorna.org