Internationella dagen för utrotning av fattigdom

Skrivet av Praktikant

Lördagen 17 oktober är det Internationella dagen för utrotning av fattigdom. En dag som Svalorna Indien Bangladesh vill uppmärksamma. Grunden till Svalornas arbete är att analysera och förändra strukturella orättvisor, orättvisor så som fattigdom.

 

Kvinna på sitt millets-fält i Andhra Pradesh. Foto: Kristin Ivarsson

Rätten att kunna påverka sin egen matsituation är en stor del i kampen att minska den fattigdom som många lever idag; en aspekt som Svalorna lägger stor vikt vid i sitt arbete. Under de senaste åren har ”Millet Network of India” (MINI), med stöd från Svalorna, arbetat för att återinföra millet i Indien och sprida kunskapen om millet som ett sätt att nå matsuveränitet (fattiga människors rätt till kontroll över sin matsituation.

Millet är ett samlingsnamn för olika grödor så som hirs och sorghum, vilka är betydligt mer näringsrika än exempelvis vete och ris. Millet har ansetts som de fattigas gröda eftersom den kan odla i torr mark och utan bekämpningsmedel.

Under 2010 och början av 2011 nåddes stora framgångar. MINI har arbetat mycket med att påverka politiker på alla nivåer för att förespråka millets och mycket tyder på att två av de viktigaste frågorna – att inkludera millets i det allmänna matdistributionsprogrammet och att upphandlingen av mat ska decentraliseras kommer att ingå i den nya lagen om matsäkerhet i Indien.

Läs mer om matsuveränitet här eller besök MINIs hemsida:
http://www.milletindia.org/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>