Jordbruk och bönders rättigheter

Svalorna arbetar bland annat för att stärka bönder på landsbygden i Indien och Bangladesh. Vi stödjer dem i sin ekologiska odling samt i att kräva sin rättigheter. I Bangladesh arbetar vi med programmet Agricultural Rights Programme där fyra organisationer samarbetar för bönders rättigheter. I Indien arbetar vi för matsuveränitet genom att stödja Millets Network of India.

.

Svalornas dokument

- Läs textsamlingen Med Rätten till sin Egen Jord – En samling texter om bönders rätt till jord, grödor och matsuveränitet av Ida Svendsen här.

- Broschyr: Matsuveränitet – lokal matproduktion och ökad självförsörjning

- Broschyr: Bönders rättigheter – Mobilisering och ekologisk odling på Bangladeshs landsbygd

 

Lagar och konventioner i Indien

- Läs om lagen India’s Plant Variety Protection and Farmers’ Rights Act från 2001 här.

- Läs India’s first National Convention of Millet farmers (arrangerat av Millet Network of India) från 2011 här.

 

Rapporter Indien

The Farmers’ Rights in India: A Case Study.
Rapporten av Fridtjof Nansen Institute från  2006. Läs här.

Impact of World Trade Organisation on Women in Agriculture Rapport av Reseach Foundation & Technology från 2005, New Delhi. Läs här.

Preface Farmers’ Strategies to Achieve Economic Equity
Strategier av Organization of the farmers and by the farmers (CIFA) från 2008. Läs här.

 

Rapporter Bangladesh

Report of Pesticide Hotspots in Bangladesh
Rapport av World Bank från 2004. Läs mer här.