Lär dig mer om hållbar utveckling i Indien!

Skrivet av Praktikant

Kom och lär dig mer om hållbar utveckling ur ett indiskt perspektiv! Lyssna på Pratim Roy och Siddharth Negi prata om exploatering, ekologi och utveckling i de indiska bergsregionerna. Svalorna erbjuder dig tre olika tillfällen att få en inblick i de kontroverser och utmaningar som invånarna i de indiska bergregionerna möter. Föreläsningarna är på engelska och äger rum i Malmö, Helsingborg och Lund.

Under föreläsningarna kommer Pratim och Siddhart att prata om exploatering av naturresurser i bergsregionerna Himalaya och Western Ghats. Detta ställs i förhållande till invånarnas beroende av det som bergen har att erbjuda. I dessa regioner är det oftast de med makt och pengar som har kontroll över naturresurserna, och exploateringen av resurserna benämns ofta som en del av utvecklingen i landet. Föreläsningarna har som avsikt att reda ut vem det är som gynnas av denna utveckling och vem som faktiskt styr över resurserna.

Föreläsningarna är gratis och du kan delta på dessa i:

Malmö
Tisdag 10:e september, kl 18-19.30
Spånehusvägen 47, Malmö.
Föreläsningen sker i samarbete med ABF Malmö.

Helsingborg
Onsdag 11:e september, kl. 18.30-20.30
Furutorpsgatan 71, Helsingborg.
I samarbete med Enhetsgruppen Helsingborg och Miljöförbundet Jordens Vänner. Helsingborg. Detta seminarie tolkas till svenska!

Lund
Torsdag 12:e september, kl 18.30-20.00
I Svalornas hus på Spolegatan 5, Lund.
Svalorna har öppet hus denna kväll.

För mer information om föreläsarna…:

Pratim Roy arbetar på Keystone Foundation, som tillsammans med Svalorna stödjer folkrörelsen Save Western Ghats Movement. Western Ghats är en bergskedja i södra Indien där miljön bland annat är hotad av gruvdrift, dammbyggen och föroreningar. Rörelsen informerar därför om miljöhoten som drabbar Western Ghats som en del i deras påverkansarbete för en utveckling som är mer fokuserad på invånarna i bergen och miljön som de är beroende av. År 2010 utvecklades programmet On the move to Another Development in Western Ghats, för att skydda bergskedjan och människorna som lever där.

Läs mer om Keystone och Save Western Ghats Movenment på deras hemsidor.

Siddharth Negi arbetar för UYRDC, vilka tillsammans med SOPHIA och Svalorna driver programmet Agency & Forest Rights. Programmet stödjer delar av lokalbefolkningen i Himalayas skogar i att hävda sina rättigheter. Detta sker genom att utbilda målgruppen om deras rättigheter och hur de ska tillämpa dessa, samt att bedriva arbete för att lagen om rätt till skog ska implementeras. Påverkansarbetet inom programmet präglas av möten med delstatsrepresentanter och mediakampanjer. UYRDC arbetar även för att lokalbefolkningens traditionella system för att ta hand om skogarna ska bli erkända av staten.

Läs mer om UYRDC och SOPHIA på deras hemsidor.

Alla är välkomna att delta på föreläsningarna! Ses där!

/Johanna Lindgren

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>