Laxmamma

 

 

Familj: ensamstående med två barn, en son och en dotter

Bor: Umnapur, Andhra Pradesh, Indien

Arbetar: mer än 13 timmar per dag med att odla millets och grönsaker, sköter den lokala fröbanken och är med i DDS Community media trust.

Laxmamma är en kraft för förändring. Genom Svalornas partnerorganisation Deccan Development Society (DDS) och Millets Network of India (MINI) arbetar hon för en bättre framtid. Dels är hon med och skapar filmer tillsammans med en grupp dalitkvinnor som tillsammans har fått lära sig att göra egna dokumentärfilmer om ämnen som de tycker är viktiga. På det sättet kan de skapa diskussion och nå ut med information om frågor som rör både samhället och jordbruket. Dels har Laxmamma också hand om en lokal fröbank med ca 65 olika slags fröer, bland annat olika sorters millets och andra lokala grödor. I den lokala fröbanken kan bönder byta frön med varandra och den utgör också en säkerhet om skörden skulle slå fel för någon av dem. Laxmamma berättar att hon tidigare framförallt arbetade hårt på sitt eget fält, men att hon nu är mer uppmärksam på vad andra bönder odlar och vad de kan lära av varandra. Hon menar också att de sanghams, eller kvinnogrupper, där hon är med har hjälpt till att öka medvetenheten om lokala grödor, naturliga odlingsprocesser och andra frågor som rör jordbruket. Hon ser en positiv förändring och hoppas kunna förbättra situationen ännu mer genom sitt engagemang.

“Numera varar monsunen bara i två månader istället för fyra.”

Laxmamma har märkt av att odlingssäsongerna och regnperioderna har förändrats under hennes livstid. – När jag var barn brukade det växa svampar på vårt land under regnen, det gör det inte längre, säger hon. Därför har hon också fått anpassa de grödor hon odlar till de alltmer oregelbundna regnen. Ju mer oförutsägbara regnen blir, desto större risk är det också att grödorna antingen torkar eller dränks. Att odla flera grödor tillsammans utan kemikalier och att plantera fler träd ser hon som en del av lösningen för att både hantera klimatförändringarnas effekter och att minska framtida förändringar. Eftersom millets kan odlas med mindre vatten och oftast helt utan kemikalier har Laxmamma valt att fokusera på dessa. – När det kommer mindre regn måste vi odla grödor som kräver ännu mindre vatten så att vi inte blir helt beroende av regnmönstren, säger kvinnorna. – Eftersom vi odlar flera grödor på samma fält minskar vi beroendet och vi delar också kunskaper och erfarenheter med varandra.

 

Text: Sofia Persson och Anitha Santakhumari
Foto: Community Media Trust