Matsuveränitetsveckan 2016

Matsuveränitetsveckan 2016 äger rum mellan den 12-20 november. Under veckan kommer gäster från Latinamerika, Asien, Afrika, Nordamerika och Europa att delta i föreläsningar, seminarium och debatter på flera platser i Sverige. Gästerna kommer hit i egenskap av småbrukare, akademiker eller som representanter från internationella institutioner och organisationer. De har alla olika bakgrund, kunskap och erfarenheter men delar ett gemensamt mål – att allt fler människor ska uppmärksamma frågor som rör matsuveränitet.

Dagens sätt som vår mat produceras på är ohållbart där stora transnationella företag och markägare köper upp eller på annat sätt kontrollerar stora mängder mark och småbrukare har inte möjligheten att fortsätta bruka sin mark och använda de fröer som de tidigare använt. Konsekvenserna av matproduktion är liknande över hela världen. Därför behövs nu en stark opinion för matsuveränitet, delta i matsuveränitetsveckan och lär dig mer!

Matsuveränitetsveckan 2016 är ett samarbete mellan solidaritet- och rättighetsorganisationerna FIAN, Afrikagrupperna, Latinamerikagrupperna, Framtidsjorden, Svalorna Indien Bangladesh och Jordens Vänner samt NOrdbruk, den svenska grenen av den globala småbrukarrörelsen La Vía Campesina.

Läs mer om allt som händer under veckan på Matsuveränitetsveckans egna Facebook-sida.

Mer om matsuveränitet

Dagens globala matproduktionssystem är i grunden ohållbart. Det konventionella industrijordbruk som varit normen sedan 1950-talet, bygger på export, ensidigt jordbruk och ett intensivt användande av bekämpningsmedel och konstgödsel. Denna jordbruksmodell har tagit makten ifrån småbrukarna och satt den i händerna på storgodsägare och transnationella företag. På vägen har vi, både producenter och konsumenter, tappat kontrollen över matproduktionen. Matproduktionssystemet kontrolleras av ett fåtal aktörer som köper upp, eller på annat sätt tar kontroll över, stora markarealer och minskar människors möjligheter att livnära sig på småskaligt familjejordbruk. De globala aktörerna tar dessutom fram egna genmodifierade och patenterade fröer som lokala bönder tvingas köpa då de förbjuds att använda sina egna fröer. Problemet är det samma för alla producenter och konsumenter världen över, även i Sverige. Handelsavtalen inom EU och WTO har med dumpning av priser på råvaror och genom att tillgängliggöra jord och skog för spekulation slagit undan benen för det hållbara kombinationsjordbruk Sveriges livsmedelsproduktion tidigare grundades på.  Detta måste förändras.

Matsuveränitet (Food Sovereignity) som koncept lanserades av småbrukarrörelsen La Vía Campesina som kontrast till begreppet Matsäkerhet (Food Security) som har varit det synsätt som präglat FN-ledda internationella insatser för att bekämpa världshungern fram till idag. Begreppet matsuveränitet används idag av en stor andel civilsamhällesorganisationer som ett reellt alternativ till dagens globala matsystem.

Där matsäkerhet har som utgångspunkt att mat ska vara ständigt tillgänglig och tillräckligt billig för att förse fattiga människor med näring, utgår matsuveränitet från mat som en okränkbar mänsklig rättighet och definieras som alla människors, länders och unioners rätt till hälsosam och kulturellt lämplig mat producerad med ekologiskt hållbara metoder och deras rätt att definiera sina egna livsmedels- och jordbrukssystem, utan dumpning till ett tredje land.

Matsuveränitet innebär att makten över maten finns i händerna på producenter och konsumenter och att det globala matsystemet bör tillfredsställa deras behov, snarare än att styras av marknadskrafter och storföretag. Det innebär också att mat ska produceras på ett ekologiskt hållbart sätt som inte skadar möjligheterna för framtida generationer att förse sina familjer och lokala samhällen med näringsrik mat.