Ett nytt verksamhetsår och en sammanfattning av 2015

Skrivet av Arwid

Under årsmötet den 28:e april valdes föreningens nya styrelse, som nu också består av några av våra senast tillkomna och aktiva föreningsmedlemmar. Svalornas verksamhetsledare, Monica Erwér och styrelseordförande Marjo Kvist, visade bilder och informerade om de uppföljningsresor som har gjorts hos Svalornas partnerorganisationer i Bangladesh under året, och under mötet fick vi även en hälsning från Vänföreningen Eksjö Bangladesh.

Återrapportering från partners i Bangladesh
Årsmötet inleddes med av Monica Erwér och Marjo Kvist som berättade mer om de uppföljningsresor som har gjort hos föreningens partners i Bangladesh. Bland annat berättade Marjo om ett möte hos Sabalamby Unnayan Samity (SUS) där de fick tillfälle att möta ett flertal kvinnogrupper, och även en spouse group (mansgrupp) där frågor om jämlikhet och feminism istället diskuteras inom grupper av män.

Under årsmötet delades även föreningens verksamhetsberättelse för 2015 ut till alla deltagare. För dig som inte var på årsmötet och vill ha en tryckt kopia av verksamhetsberättelsen, går det bra att beställa den gratis genom att skicka ett mejl till info@svalorna.org, eller att ladda ner en digital kopia (pdf) här.

Ett fortsatt samarbete med Vänföreningen Eksjö Bangladesh
Janne Sällberg, representant från Vänföreningen Eksjö Bangladesh framförde en hälsning från föreningen där han också informerade om viljan att fortsätta samarbetet och stödja de gemensamma insatserna i Bangladesh, något som vi är mycket glada för. Janne berättade kort om föreningens verksamhet och vad som kommer att hända under det kommande året. Under mötet blev Janne, som representant för Vänföreningen, också invald som suppleant i styrelsen.

En ny styrelse med en bred representation i föreningen
Under mötet valdes den nya styrelsen, där samtliga styrelsemedlemmar valdes in på ett- respektive två år. Årsmötet valde att gå på valberedningens förslag och även den nya styrelsen har en bra representation både inom åldersfördelning och inom föreningens olika arbetsområden. Då valberedningen hade ytterligare ett förslag för styrelsen, utöver styrelsens maxantal, rekommenderades också styrelsen att adjungera Sofia Hansson till årets kommande sammanträden. 

Nya styrelsemedlemmar för 2016 är: Emilia Stenberg, Sara Bodilsson och Nils-Oscar Pripp. Sofia Hansson är även adjungerad deltagare på styrelsens möten.

Emilia har tidigare praktiserat på Svalornas kontor i Lund inom information och kommunikation, samt praktiserat hos Svalornas partnerorganisation Evidence i Indien. Hon har studerat internationella studier med fokus på mänskliga rättigheter och har en masterexamen i International Development and Management.

Sarah gjorde utlandspraktik på Women’s Collective i Indien under hösten 2015. Hon har en kandidatexamen i Samhällsgeografi från The University of Sheffield och Stockholms Universitet och studerar nu Social Studies of Gender vid Lunds Universitet.

Nils-Oscar är aktiv inom Svalorna som informatör inom Ekologiska fotavtryck och i Loppisgruppen. Han läser för tillfället masterprogrammet Culture, power and sustainability på Lunds universitet och har en av kandidatexamen som består av socialantropologi, utvecklingsstudier och humanekologi.

Sofia gjorde utlandspraktik hos SUS i Bangladesh under hösten 2015 och har även varit redaktör till Svalornas Tematidning ”Kraft” som kom ut i början på 2016. Sofia har tidigare studerat Globala studier med inriktning på internationella relationer och bor idag i Göteborg där hon arbetar med ensamkommande ungdomar.

Hela styrelsen som valdes på årsmötet är:

(1 år)
Andrew de Pina Manso
Birgitta Göransson-Iliste – 1:a vice ordförande
Hanna Norell – 2:a vice ordförande
Veronica Ahlenbäck
Peter Sjöblom – Kassör
Janne Sällberg (Suppleant)
Ragnar Hallgren (Suppleant)
Ulf Wilmenius (Suppleant)

(2 år)
Emilia Stenberg
Marjo L. Kvist – Ordförande
Nils-Oscar Pripp
Sara Bodilsson

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>