Ny styrelse vald

Skrivet av Cecilia

Under helgens årsmöte fick Svalornas styrelse flera nya medlemmar och planerna att ta fram en strategi för åren 2015-2020 presenterades. Mötet gästades dessutom av två representanter från Svalornas partnerorganisationer från Indien och Bangladesh. Ms. Jayasri från Deccan Development Society (DDS) berättade om hur milletsgrödor och användningen av traditionell kunskap kan stärka marginaliserade gruppers matsuveränitet. Från Ms. Kohinoor Begum fick vi höra om hur Sabalamby Unnayan Samity (SUS) i Bangladesh arbetar för att förhindra barnäktenskap.

Mötet började med presentationer av från Ms. Jayasri och Ms. Kohinoor Begum som var i Sverige för en nätverksträff inom praktikantprogrammet som finansieras av Sida/Forum Syd. Att nätverksträffen sammanföll med Svalornas årsmöte innebar därmed att vi kunde få förstahandsinformation om den viktiga verksamhet som föreningen stöttar! Till exempel har SUS arbete inneburit att frekvensen av barnäktenskap har minskat i de områden där de verkar. Att lyckas förändra denna skadliga tradition är en oerhörd bedrift i Bangladesh där två tredjedelar av alla flickor gifts bort innan den lagliga åldern. Också i Indien stöttar Svalorna arbete för att stärka de mest marginaliserade gruppernas rättigheter. Ms. Jayasri från DDS berättade om hur lokal produktion av tåliga och näringsriktiga milletsgrödor kan bidra till att daliter, tidigare kallade kastlösa, och andra marginaliserade grupper kan stärka sin kontroll över sina liv och sin matsituation.

Nya styrelsemedlemmar för 2015 är Veronica Ahlenbäck, Andrew de pina Manso samt Hanna Norell. Veronica har tidigare varit aktiv i Svalornas Göteborgsgrupp och reste som utlandspraktikant till Evidence i Indien under höstterminen 2013. Pedagogen Andrew de pina Manso är en engagerad medlem som lärt känna Svalorna genom att medverka vid arbetsveckor och partnermöten. Hanna Norell har en lång historia inom Svalorna då hon tidigare var anställd på landskontoret i Bangladesh. Sedan dess har hon arbetat bland annat på FN i New York och är nu hemkommen till Sverige igen.

Ms. Kohinoor Begum från SUS

Årsmöte 2015

Ms. Jayasri från DD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>