Emmaus-rörelsen

Svalorna är en del av Emmausrörelsen som startade i Frankrike efter andra världskriget av prästen Abbé Pierre. Det är en politiskt och religiöst obunden rörelse vars målsättning är att hjälpa nödlidande och därigenom främja rättvisa och fred. En mångfasetterad verksamhet bedrivs idag genom drygt 300 grupper i 36 olika länder. Det grupperna har gemensamt är att de arbetar med och för de mest utsatta och fattiga i samhället, mot orsakerna till exkluderingen och diskrimineringen. Det innebär att Emmaus-grupper arbetar med allt från flyktingar och hemlösa i Europa till landlösa och småskaliga bönder i Asien, Afrika och Latinamerika. Många grupper ägnar sig åt praktiskt arbete, till exempel i form av återbruk av saker, möbler och kläder.

Emmaus International
År 1971 bildades ett internationellt organ vid namn Emmaus International, som samlar Emmaus-gruppen från olika delar av världen. Svalorna var en av grundarna. Varje grupp inom Emmaus International är oberoende gentemot den internationella organisationen. Grupperna väljer representanter i det råd som fungerar som styrelse. Det finns också ett sekretariat som sköter den löpande verksamheten och är placerad i Frankrike. Emmaus International arbetar nu med fem prioriterande områden:
- migranters/flyktingars rättigheter
- etisk finansiering
- hälsofrågor
- utbildning
- vatten

Emmaus Europa och Emmaus Sverige
Svalorna är också medlem i Emmaus Europa och Emmaus Sverige som är paraplyorganisationer för Emmaus-grupper i Europa respektive Sverige. Vår delaktighet i Emmausrörelsen ger oss möjlighet att samverka med andra Emmausgrupper i Sverige, Europa och på global nivå.