Organisationsstruktur

Svalorna Indien Bangladesh är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell biståndsorganisation. Vi är en medlemsorganisation med årsmötet som högst beslutande organ.

Styrelsen väljs av årsmötet och består idag av nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter. De har det övergripande ansvaret för Svalornas verksamhet. Styrelsen arbetar ideellt och träffas en gång i månaden. Läs mer om styrelsen här.

Svalorna har olika dokument som styr vårt arbete, såsom stadgar, policies och manualer. Dem hittar du här.

För att öka kvaliteten på vårt arbete har vi skapat ett kunskapsråd med erfarna personer från Indien och Bangladesh. De fungerar som rådgivare i övergripande frågor. Läs mer om kunskapsrådet här.