Kunskapsråd

Svalorna har ett kunskapsråd som består av erfarna personer från Sverige, Indien och Bangladesh. De fungerar som rådgivare och diskussionspartners i övergripande och strategiska frågor. Med lokalkännedom, breda kontaktnät och erfarenhet av de frågor Svalorna arbetar med är de en viktig resurs i vårt arbete.

I vårt kunskapsråd:

Mary E John
Mary har arbetat med genus- kvinno- och feministiska studier under många år och arbetar idag som verksamhetsledare på Centre for Women’s Development Studies i New Delhi, Indien. Tidigare har Mary arbetat som docent och ställföreträdande verksamhetsledare på Women’s Studies Programme på Jawaharlal University i New Delhi. Hon har skrivit om frågor som kvinnors politiska deltagande, genus och utveckling, sexualitet mm. Hennes senaste publikationer är bland annat: Planning Families, Planning Gender: The Adverse Child Sex Ratio in selected districts of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh (tillsammans med Ravinder Kaur, Rajni Palriwala och Saraswati Raju) och Women’s Studies in India: A Reader (Penguin India, 2008). Mary arbetar nu med en ny bok om feminism samt inom området för genus och utbildning.

Sohel Ibn Ali
Sohel Ibn Ali har bred erfarenhet av utvecklingsfrågor såväl internationellt som i den bangladeshiska kontexten. Han arbetar för Swiss Agency for Development and Cooperation SDC i Dhaka. Tidigare har Sohel arbetat för Oxford Policy Management i Storbritannien och som verksamhetsledare för Empowerment through Resource Mobilization Project som finansierades av DFID B, Sida och NORAD. Sohel har även arbetat för bangladeshiska organisationer med frågor som rör landrättigheter och landreformer.