Styrelse

Styrelsen består av:

Ulf Wilmenius, Ordförande
Emilia Sternberg, Första Vice Ordförande
Hanna Norell, Andra Vice Ordförande
Peter Sjöblom Kassör
Veronica Ahlenbäck
Sarah Bodelsson
Bosse Nilsson
Elin Gidlöf, Suppleant
Ragnar Hallgren, Suppleant
Janne Sällberg, Suppleant
Denise Berg, Adjungerad

Valberedningen består av:

Marjo Lampinen Kvist, Sammankallande
Cecilia Ward
Tove Stenius
Ida Svendsen