Styrelse

Svalornas styrelse valdes av årsmötet den 28:e april 2016. Deras arbete sker helt på ideell basis. Presentationer och kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna hittar du längre ner på sidan.

Styrelsen består av:

Marjo Lampinen Kvist, Ordförande
Birgitta Göranson-Iliste, Första Vice Ordförande
Hanna Norell, Andra Vice Ordförande
Peter Sjöblom Kassör
Veronica Ahlenbäck
Andrew de Pina Manso
Sarah Bodelsson
Nils-Oscar Pripp
Emilia Sternberg
Ragnar Hallgren, Suppleant
Janne Sällberg, Suppleant
Ulf Wilmenius, Suppleant
Sofia Hansson Adjungerad

Valberedningen består av:

Cecilia Ward, Sammankallande (cecilia.ward [@] svalorna.org)
Ida Svendsen
Tobias Fast

Svalornas styrelse efter årsmötet 2016:

Marjo Lampinen Kvist (ordförande)
Marjo arbetar som lärare på Önnestads Folkhögskola. Hon har en kandidatexamen i socialantropologi från Lunds Universitet och en folkhögskollärarexamen. Hon har tidigare varit anställd på Svalorna Indien Bangladesh som informatör, second hand/insamlings- och butiksansvarig. Hon har varit med i styrelsen sedan 2009.
Kontakt: marjo.qvist [@]svalorna.org

Birgitta Göranson Iliste (1:a vice ordförande)
Birgitta är naturvetare, journalist och folkhögskolelärare. Hon har varit lärare och utbildningsledare vid Biståndsnämnden/SIDA Sandö, varit biståndsarbetare i Latinamerika och Sydasien, pedagog och projektledare för praktikantkurser på Glokala Folkhögskolan och driver nu det egna konsultföretaget Ordväxling. Birgitta har också en lång erfarenhet inom Emmausrörelsen, dels med praktiskt arbete, dels förtroendevald som nordisk representant i styrelserna för Emmaus International (ledamot 1988-1995, 1:a vice president 2005-2012) och Emmaus Europa (2005-2012 samt 2014-2020). För närvarande är hon europeisk representant i Wise Persons Committee för Emmaus International samt ordförande för Emmaus Sverige.
Kontakt: birgitta.goranson [@]svalorna.org

Hanna Norell (2:a vice ordförande)
Hanna har tidigare arbetat för Svalorna som landrepresentant på kontoret i Dhaka, Bangladesh. Sedan dess har hon arbetat med mänskliga rättigheter och genusfrågor i Georgien för EU och senast med demokratiutveckling på FN i New York. Hon arbetar för närvarande som projektledare för humanitära insatser på myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Karlstad.
Kontakt: hanna.norell [@]svalorna.org

Peter Sjöblom (kassör)
Peter är numera pensionär, men har länge arbetat med ekonomi varav flertalet år som ekonomichef. Sedan 2010 är han medlem i Svalornas styrelse där han har engagerat sig särskilt i den ekonomiska aspekten.
Kontakt: peter.sjoblom [@]svalorna.org

Veronica Ahlenbäck (ordinarie styrelsemedlem)
Veronica läser just nu masterprogrammet i Internation Development and Management vid Lunds Universitet och har en tvärvetenskaplig utbildningsbakgrund som inkluderar globaliseringsstudier och journalistik. Hon har tidigare gjort praktik hos Svalornas partnerorganisation Evidence i Indien och genomfört fältstudier i Vietnam. Veronica är med i Svalornas styrelse sedan 2015.
Kontakt: veronica.ahlenback[@]svalorna.org

Andrew de Pina Manso (ordinarie styrelsemedlem)
Andrew har arbetat som stödpedagog under de senaste åren för att nyligen ändra riktning och arbetar nu med ensamkommande ungdomar i Göteborg. Under de senaste 21 åren har han utvecklat ett starkt intresse för Sydasien under sina många olika besök i regionen. Som medlem i Svalorna har ett intresse för biståndsarbete trätt fram och han har medverkat under gemensamma arbetsveckor samt vid både nationella och regionala partnersmöten. Andrew blev invald till Svalornas styrelse 2015 och är med i styrelsens ”Sydgrupp”.
Kontakt: andrew.manso[@]svalorna.org

Sarah Bodelsson (ordinarie styrelsemedlem)
Sara studerar Social Studies of Gender vid Lunds Universitet. Hon har en kandidatexamen i samhällsgeografi från The University of Sheffield och Stockholms Universitet. Under 2015 praktiserade Sarah på Svalornas partnerorganisation Women’s Collective i Indien.
Kontakt: sarah.bodelsson[@]svalorna.org

Nils-Oscar Pripp (ordinarie styrelsemedlem)
Nils-Oscar läser för närvarande masterprogrammet Culture, Power and Sustainability på Lunds Universitet. Han har en kandidatexamen som innehåller en blandning av socialantropologi, utvecklingsstudier och humanekologi. Hos Svalorna är Nils-Oscar speciellt involverad i informatörsarbetet om ekologiska fotavtryck samt i loppisverksamheten. Nils-Oscar är med i Svalornas styrelse sedan 2016.
Kontakt: nils-oscar.pripp[@]svalorna.org

Emilia Sternberg (ordinarie styrelsemedlem)
Emilia har en masterexamen i International Development and Management och hon har tidigare studerat internationella studier med fokus på mänskliga rättigheter. Hon har gjort en deltidspraktik på Svalornas kontor i Lund inom kommunikation och information, samt praktiserat hos Svalornas partnerorganisation Evidence i Indien.
Kontakt: emilia.sternberg[@]svalorna.org

Ragnar Hallgren (suppelant)
Ragnar är folkrättsjurist. Han föreläser och undervisar i folkrätt, särskilt inom mänskliga rättigheter vid Lunds Universitet. Han har tidigare arbetar i Bolivia samt med biståndshandläggning inom ett fackförbund.
Kontakt: ragnar.hallgren [@]svalorna.org

Janne Sällberg (suppleant)
Janne är till vardags lärare på Eksjö Gymnasium där han lär ut dator- och nätverksteknik. Han är också kassör i Vänortsföreningen Eksjö-Bangladesh och är vänortsföreningens representant i Svalornas styrelse. Eksjö-Bangladesh har i många år stöttat flera av Svalornas projekt.
Kontakt: janne.sallberg [@]svalorna.org

Ulf Wilmenius (suppleant)
Ulf har lång erfarenhet av bistånd, bland annat som sakkunnig hos Sida, biståndschef hos Forum Syd och genom biståndsarbete i flertalet länder i Asien och Afrika. Han var också verksamhetsledare för Svalorna Indien Bangladesh 1979-1988 och har också arbetat som lärare och läromedelsproducent.
Kontakt: ulf.wilmenius[@]svalorna.org

Sofia Hansson (adjungerad)
Sofia arbetar med ensamkommande ungdomar i Göteborg. I februari 2016 återvände hon till Sverige efter att ha gjort praktik hos en av Svalornas partnerorganisationer i Bangladesh, Sabalamby Unnayan Samity. Efter praktiken har hon fortsatt att sprida Svalornas arbete genom olika informationsuppdrag och har bland annat varit redaktör för Svalornas tematidning “Kraft”.  Sofia har en utbildning inom Globala Studier vid Göteborgs Universitet och ett långvarigt intresse av utvecklingsfrågor. Sofia har utfört utbytesstudier i Kanada och Schweiz samt genomfört en MFS i Uganda.
Kontakt: sofia.hansson[@]svalorna.org