Självständig som milletsbonde

Skrivet av Arwid

PUBLICERAT.

ETIKETTER.

UR PERSPEKTIV: Den 30 november 2016 lanserades Millet Sisters Network. Detta är Indiens första nationella nätverk för kvinnliga milletsbönder och det är bönderna själva och deras frågor som står i centrum.

Millet Sisters Network består av cirka fem-tusen kvinnliga milletsbönder runtom i Indien. Medlemmarna är småskaliga bönder som odlar millets (hirs eller sorghum på svenska), som har agroekologiska odlingar och/eller som är kända för sina kunskaper kring millets. Nätverket startades av Svalornas samarbetspartners Deccan Development Society (DDS) och Millet Network of India (MINI). Dessa har sedan många år arbetat med att stärka och stötta kvinnliga daliter inom försörjningsfrågor, bland annat i samarbete med lokala sanghams – kvinnogrupper på bynivå.

I Indien sysselsätter jordbrukssektorn cirka 51 procent av befolkningen. Den gröna revolutionen på 60- och 70-talet innebar stora insatser för effektivisering och bönderna upp-manades ställa om till att odla så kallade ”cash crops”, såsom ris eller vete, vilket skulle ge en högre avkastning. Detta hade dock förödande – och bestående – konsekvenser för många av landets stora andel småskaliga bönder och för miljön. MINI anser att den huvudsakliga anledningen till det kritiska läget är det systematiska försummandet av samhällen på landsbygden och människors rättigheter. Det har ofta varit staten och kommersiella krafter som drivit utvecklingen, medan böndernas egen kunskap och kultur åsidosatts. Därför fokuserar DDS och MINI på böndernas egen kontroll över mat, fröer, marknader och naturresurser.

Syftet med Millet Sisters Network är att stärka traditionell ekologisk kunskap som medlemmarna besitter inom agrikultur, med särskilt fokus på millets. Millets ses som en slags ”mirakelgröda” som är mer näringsrik, kräver mindre resurser och kan klara av klimatförändringar bättre än andra grödor. Traditionellt har millets ofta odlats av minoritetsgrupperna daliter och adivasis vilket har bidragit till att den marginaliserats. Millets har även kallats ”women’s crops” eftersom det är grödor som framförallt har använts som mat till familjen och därmed varit kvinnornas ansvar. Även detta har bidragit till marginaliseringen. Dock håller situationen på att förändras då omvärlden fått upp ögonen för millets och efterfrågan stiger.

Genom nätverket kan medlemmarna påverka sin situation. Det sker via utbyte av kunskap och metoder, kontroll över sin mat och genom styrkan i en gemensam röst för millets. Nu följer att se hur nätverket kommer att utvecklas och hur de tacklar framtidens utmaningar.

Text & foto: Elin Gidlöf

Detta är en artikel ut Svalornas tematidning Perspektiv

Välkommen på Svalornas årsmöte

Skrivet av Arwid

PUBLICERAT.

ETIKETTER.

Svalorna välkomnar alla medlemmar till föreningens årsmöte lördagen den 28 april 14.00. Mötet äger rum i Svalornas lokaler på Spolegatan 5 i Lund.

Anmälan gör till info@svalorna.org

Möteshandlingar skickas ut två veckor innan årsmötet till anmälda deltagare.
Motioner ska vara inskickade till styrelsen senast åtta veckor före årsmötet, till styrelsen@svalorna.org

Har du förslag på engagerade och duktiga ledamöter till Svalornas styrelse? Kontakta Marjo Kvist i valberedningen, marjo.qvist@svalorna.org

Tidplan
12.30 En möjlighet att se och handla av vad som erbjuds i Svalornas Second hand-butik.
13.00 Kaffepaus och samtal där Gabriella Johansson och Josefine Mattsson, tidigare utlandspraktikanter, berättar om sina erfarenheter från organisationen Okkuta, Svalornas senaste tillkomna partnerorganisation i Indien.
14.00 Årsmötesförhandlingar, se dagordning här.

Efter årsmötet träffas den nya styrelsen till ett konstituerande möte.

Bli informatör om ekologiska fotavtryck!

Skrivet av Arwid

Under en heldag du får du lära dig mer om ekologiska fotavtryck, nyttiga övningar och metoder för att kunna hålla i egna workshops för skolklasser i ditt närområde.

Några av de frågor som vi tar upp under utbildningsdagen är: Vad är och hur kan vi mäta ekologiska fotavtryck? Hur påverkar vår livsstil vårt ekologiska fotavtryck? Hur påverkas andra av våra ekologiska fotavtryck och hur främjar vi klimaträttvisa? Vad kan vi göra för att minska det ekologiska fotavtrycket globalt och få till en mer rättvis och hållbar fördelning av jordens resurser?

Allt vi människor gör påverkar miljön på något sätt; maten vi äter, prylarna vi köper, kläderna vi har på oss och husen vi bor i. Ju mer vi konsumerar och producerar, desto större ekologiska fotavtryck bidrar vi till. Konsekvenserna ser vi till exempel i form av föroreningar och klimatförändringar som inte bara påverkar naturen, utan också människor, framför allt i andra delar av världen.

Utbildningen är gratis mot att du håller åtminstone två workshops hos någon av de skolor som vi redan har kontakt med, eller via egna kontakter.

Utbildningen ges under en heldag i Lund kl. 10.00-16.00, och du kan välja mellan lördagen den 17e februari (på svenska) och söndagen den 18e februari (på engelska).

Vi bjuder på fika och lunch under dagen!

Anmäl dig här: https://goo.gl/forms/5Nq4eOm7eeGy50Ux2
Sista anmälningsdag är den 14e februari.

För frågor kontakta: maria.gustafsson@svalorna.org