Pressmeddelande: det är dags att prata allvar om utveckling!

Skrivet av Cecilia

I september kommer röster från Sydasien möta politiker, akademiker och organisationer i Sverige för fyra dagars samtal om hållbar utveckling, jämställdhet och biståndspolitik. Konferensen Glocal Development Talks! anordnas av Svalorna Indien Bangladesh den 20-23 september på Stadsbiblioteket och i AF-borgen i Lund.

Glocal Development Talks! innebär ett unikt tillfälle för den svenska allmänheten att möta gräsrotsorganisationer från Sydasien och Latinamerika och få ta del av de positiva effekter som biståndet får. Under konferensen hålls samtal om Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU) och FN:s nya hållbarhetsmål, feministisk utrikespolitik och klimaträttvisa i relation till biståndspolitik och mänskliga rättigheter. Konferensen är ett initiativ för att öka dialogen och medvetenheten om biståndets roll, möjligheter och utmaningar. Representanter för biståndsorganisationer i Sydasien och Latinamerika finns på plats för att dela sina erfarenheter och ställa frågor till beslutsfattare. Initiativet syftar till att ge dessa röster från Syd en plattform för att kunna möta svenska politiker och civilsamhällesrepresentanter direkt och påverka de beslut som får stora konsekvenser för arbetet med marginaliserade grupper.

 

 

 

 

 

 

-Utrymmet för civilsamhället minskar runt om i världen och genom Glocal Development Talks! vill vi minska avståndet mellan beslutsfattare i Nord och vardagen bland gräsrötterna i Syd. Vi vill stärka Sveriges roll i att bekämpa orättvisor, fattigdom och en icke-hållbar utveckling och då behöver dialogen vara mer närvarande. Dessutom är bra att det finns en biståndsdebatt utanför Stockholm, säger Monica Erwér, verksamhetsledare för Svalorna Indien Bangladesh.

Programmet för söndagen 20 september sker på Stadsbiblioteket i Lund, där bland annat volontärskap genom tiderna och praktiskt bistånd för landrättigheter och matsuveränitet diskuteras. Resten av konferensen, måndag 21 september till onsdag 23 september, sker i Lilla salen i AF-borgen på Lunds Universitet. Fokus för de olika dagarna är Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU) och FN:s nya hållbarhetsmål, feministisk utrikespolitik och bistånd samt klimaträttvisa och hållbarhet.

Utöver representanter från ett tiotal biståndsorganisationer i Sydasien och Latinamerika deltar politikerna Ulrika Modéer (Statssekreterare hos Isabella Lövin), Gudrun Schyman (F!), Hans Linde (V) och Bodil Valero fd. Ceballos (Mp). Från forskarvärlden medverkar bland annat Naila Kabeer (London School of Economics and Political Science), Stina Hansson (Göteborgs Universitet) och Cecilia Jonsson (Linnéuniversitet). Dessutom deltar Annika Sandell (Sida), Carolina Wennerholm (Sida), Peter Sörbom (CONCORD), Maria Kempe (Forum Syd) m fl.

Det fullständiga programmet till konferensen släpps den 25 augusti.

 

Kontakt:

Maria Persson, projektledare Glocal Development Talks!

046-121005

maria.persson@svalorna.org

 

För mer information och bilder: www.svalorna.org/glocal

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>