Refugees Welcome!

Skrivet av Cecilia

Under senaste tiden har  stora mängder människor som tvingats på flykt undan våld och förföljelse anlänt till Sverige och Europa. Svalorna, som är en del av Emmausrörelsen, står bakom Emmaus Sveriges uppmaning att agera lokalt i solidaritet med de som tvingats på flykt och att stödja påverkansarbetet för politisk förändring. Därför ställer vi oss också bakom de demonstrationer som sker söndagen 13 september i Malmö och måndagen 14 september i Lund under parollen Refugees Welcome.

Världen över befinner sig 60 miljoner människor på flykt och sedan millennieskiftet har över 20 000 personer dött på väg över medelhavet. Vägen mot ett värdigt liv, fritt från våld är idag extremt farlig. De flesta flyktingar återfinns i det Globala Syd, men de som gör den farofyllda resan mot Europa möter hårt motstånd och höga murar som syftar till att hålla nödställda ute. Detta trots att artikel 13 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna slår fast att alla har rätten att migrera och artikel 14 att alla har rätt att söka asyl från förföljelse. Vi anser att det är allas vårt ansvar att bidra till en mer medmänsklig värld, där allas mänskliga rättigheter tillgodoses. Vi kan inte längre stå overksamma och betrakta den humanitära katastrof som sker. Det är dags att agera – för fred, öppna gränser och solidaritet.

 

Emmaus Sverige kräver tillsammans med den europeiska Emmausrörelsen:

- Öppna säkra vägar till Europa för människor på flykt i enlighet med internationell och europeisk lag.

- Skapa ett system för flyktingmottagande mellan medlemsländerna som bygger på solidaritet.

- Reformera asylrätten och avskaffa Dublinförordningen.

Emmausrörelsen är för att alla människor ska få röra sig fritt!

 

Vi vill därför uppmana alla att stötta de organisationer som arbetar direkt med de som anländer till Sverige. Vi ses på demonstrationerna!

Refugees Welcome Malmö
Söndag 13 september, klockan 14. Samling på Stortorget.

Refugees Welcome Lund
Måndag 14 september, klockan 18. Samling på Stortorget.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>