Samarbeten

Tillsammans är vi starka och när vi samarbetar kan vi uppnå mer! Här kan du läsa om nätverk, föreningar och grupper Svalorna samarbetar med.

Nätverk/organisationer Svalorna är medlem i
Emmaus International
Emmaus Europe
Emmaus Sverige
Forum Syd
Concord
Global Rättvisa Nu
Globalportalen

Föreningar/grupper Svalorna samarbetar med
Emmaus Fredriksdal
Svalorna Latinamerika
ABC
Framtidsjorden
Swedish South Asian Studies Network (Sasnet)
Lunds FN-förening

Skolor Svalorna samarbetar med
Albins Folkhögskolas Globala linje
Österlens Folkhögskola
Jonstorpsskolan
International Master in Development and Management at Lund University (LUMID)
Globala gymnasiet

Andra föreningar/grupper vi gillar
Världsbutiken Klotet
Tamam
Kudumbams vänner
Nimba

Företag
Läs om våra företagsvänner här.