Second handverksamheten avvecklas

Skrivet av Cecilia

Svalornas second handbutik i Lund kommer att stängas efter 31 januari 2015. Grunden till beslutet är att Svalorna inte längre kan ha kvar insamlingscontainern på Gastelyckans återvinningscentral och att inflödet av varor därmed stryps. Detta är en tråkig milstolpe i Svalornas historia eftersom second handverksamheten är en stor del av föreningens historia och Emmausrörelsens grundidé. Svalornas arbete för mänskliga rättigheter i Indien och Bangladesh samt informationsarbetet i Sverige kommer dock att fortsätta som vanligt.

Sedan vi fick chockbeskedet att Sysav inte längre låter oss ha kvar vår container på Gastelyckans återvinningscentral har många olika scenarier diskuterats. Uppsägningen av containerplatsen innebar tyvärr också att föreningen inte kommer att få någon ny plats på någon annan återvinningscentral under den närmaste tiden. Därmed ansåg styrelsen att det finns inte underlag nog för att hålla igång en butik i den nuvarande formen. Det innebär att de arbetstillfällen som second handverksamheten har inneburit försvinner – och att Svalorna mister ett antal engagerade och drivna medarbetare. Måndagen den 3 november klockan 18.30 är medlemmar, frivilliga och kunder välkomna på informationsmöte i butikens lokaler på Spolegatan 5 i Lund. Då kommer styrelsen att finnas på plats för att svara på frågor och ta del av synpunkter och förslag.

Styrelsens ordförande Marjo Qvist betonar att det var tungt att ta beslutet att avveckla second handverksamheten, som varit ett av de ben som föreningen vilat på och som engagerat många under årens lopp.
- Det här nog ett av de mest sorgliga beslut som jag som styrelsemedlem varit med om att ta. Personligen har Second handbutiken alltid legat mig varmt om hjärtat. I perioder har den också varit min arbetsplats och jag har varit med om flera faser i dess utveckling, säger Marjo.
- Det som känns extra tungt är naturligtvis att vår personal i butiken nu måste hitta andra sysselsättningar, på en tuff arbetsmarknad. Min förhoppning är att de har skaffat sig en bred erfarenhet från verksamheten, som gör dem bättre rustade för de nya utmaningar som väntar, säger Marjo.

Föreningen och biståndsarbetet kommer att fortsätta som vanligt trots avvecklingen av second handverksamheten. Genom våra partners fortsätter arbetet med att stötta marginaliserade och småskaliga bönder på landsbygden i Bangladesh, bistå dalitkvinnor så att de kan stärka sina röster och sin matsäkerhet och arbetet för att ursprungsfolk ska få rätten att hållbart bruka skogen de lever i för att nämna några exempel. Kort sagt fortsätter Svalorna att kämpa för en hållbar utveckling som tar hänsyn till allas mänskliga rättigheter. Förlusten av second handbutikens inkomster betyder dock att medlemmar och gåvogivare blir ännu viktigare för att kunna bedriva biståndsverksamheten. Svalornas biståndsverksamhet i Indien och Bangladesh och informationsarbetet i Sverige finansieras till största delen av Sida genom Forum Syd, vilket också innebär att vi behöver samla in en egeninsats bestående av 10 %. Insamlingsarbetet kommer därför att behöva intensifieras för att täcka upp för den förlorade inkomsten.

Second handbutiken har länge varit del av Svalornas verksamhet, vid sidan av solidaritets- och biståndsarbetet samt informationskampanjerna i Sverige, och under de senaste femton åren har butiken funnits i det gamla stenhuset på Spolegatan i Lund. Ett av de spår som styrelsen nu överväger är att utveckla den roll som Svalehuset har. Kanske kan andra föreningar ta plats i kontorslokalerna och huset komma att bli en knytpunkt för Lunds föreningsliv framöver?

- Det kommer att bli ett stort tomrum efter att secondhand butikens verksamhet upphör i lokalerna, säger styrelsens ordförande Marjo Qvist. Nu måste föreningen med gemensamma krafter, och där ser vi medlemmar och frivilliga som en stor potential, arbeta för att hitta nya verksamheter och aktiviteter som kan ta plats i Svalehuset.

Läs brevet från Svalornas styrelse i sin helhet här:  Brev till medlemmar

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>