Självständig som milletsbonde

Skrivet av Arwid

UR PERSPEKTIV: Den 30 november 2016 lanserades Millet Sisters Network. Detta är Indiens första nationella nätverk för kvinnliga milletsbönder och det är bönderna själva och deras frågor som står i centrum.

Millet Sisters Network består av cirka fem-tusen kvinnliga milletsbönder runtom i Indien. Medlemmarna är småskaliga bönder som odlar millets (hirs eller sorghum på svenska), som har agroekologiska odlingar och/eller som är kända för sina kunskaper kring millets. Nätverket startades av Svalornas samarbetspartners Deccan Development Society (DDS) och Millet Network of India (MINI). Dessa har sedan många år arbetat med att stärka och stötta kvinnliga daliter inom försörjningsfrågor, bland annat i samarbete med lokala sanghams – kvinnogrupper på bynivå.

I Indien sysselsätter jordbrukssektorn cirka 51 procent av befolkningen. Den gröna revolutionen på 60- och 70-talet innebar stora insatser för effektivisering och bönderna upp-manades ställa om till att odla så kallade ”cash crops”, såsom ris eller vete, vilket skulle ge en högre avkastning. Detta hade dock förödande – och bestående – konsekvenser för många av landets stora andel småskaliga bönder och för miljön. MINI anser att den huvudsakliga anledningen till det kritiska läget är det systematiska försummandet av samhällen på landsbygden och människors rättigheter. Det har ofta varit staten och kommersiella krafter som drivit utvecklingen, medan böndernas egen kunskap och kultur åsidosatts. Därför fokuserar DDS och MINI på böndernas egen kontroll över mat, fröer, marknader och naturresurser.

Syftet med Millet Sisters Network är att stärka traditionell ekologisk kunskap som medlemmarna besitter inom agrikultur, med särskilt fokus på millets. Millets ses som en slags ”mirakelgröda” som är mer näringsrik, kräver mindre resurser och kan klara av klimatförändringar bättre än andra grödor. Traditionellt har millets ofta odlats av minoritetsgrupperna daliter och adivasis vilket har bidragit till att den marginaliserats. Millets har även kallats ”women’s crops” eftersom det är grödor som framförallt har använts som mat till familjen och därmed varit kvinnornas ansvar. Även detta har bidragit till marginaliseringen. Dock håller situationen på att förändras då omvärlden fått upp ögonen för millets och efterfrågan stiger.

Genom nätverket kan medlemmarna påverka sin situation. Det sker via utbyte av kunskap och metoder, kontroll över sin mat och genom styrkan i en gemensam röst för millets. Nu följer att se hur nätverket kommer att utvecklas och hur de tacklar framtidens utmaningar.

Text & foto: Elin Gidlöf

Detta är en artikel ut Svalornas tematidning Perspektiv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>