Storskaliga dammbyggen hotar Western Ghats

Skrivet av Praktikant

Enligt en ny rapport planeras 12 storskaliga dammbyggen i bergskedjan Western Ghats i Indien. Dammbyggena befaras ha svåra konsekvenser för såväl ursprungsbefolkningen som den ekosystemkänsliga miljön i området. I Western Ghats gör Svalornas partnerorganisation Keystone ett viktigt arbete för ursprungsfolkets rättigheter och hållbar utveckling.

Mumbai är en av världens mest snabbväxande metropoler med en befolkning på 20.9 miljoner människor. Detta är en stor utmaning för stadsplanerare, inte minst då det kommer till vattenförsörjning och avfallshantering. Men med jakten på vatten följer andra utmaningar, då rätten till skog och mark för grupper som är beroende av detta hotas när dammbyggen initieras i till Mumbai omkringliggande distrikt.

Svalorna har nyligen tagit del av rapporten Dams in tribal belt of Western Ghats for the Mumbai Metropolitan Region – Unjustified projects when better options exists (Dandekar & Thakkar, 2014).  Rapporten ger en oroväckande bild av läget i Western Ghats, en bergskedja utanför Mumbai, där 12 storskaliga dammbyggen planeras eller har påbörjats. Dammbyggena får skarp kritik från ursprungsfolk och övriga som bor i Western Ghats, som är beroende av skogen för sin livsföring skull. Över 100 000 personer i ursprungsbefolkningen förväntas drivas från sina hem och möjlighet att försörja sig.

I sin rapport kritiserar Dandekar och Thakkar Mumbais stadsledning för att inte ha utrett behovet av de nya dammarna, eller de miljömässiga och sociala effekterna av dessa projekt. Projekten får även kritik för att vara icke-transparenta och icke-deltagande. Privata företag i Mumbairegionen som pushar för de nya dammarna tar inte miljöhänsyn genom att ta hand om de naturliga vattenresurser som redan finns. Tvärtom tar man endast hand om mindre än 15 % av de utsläpp som görs, vilket i sin tur leder av förgiftning av floder, sjöar och brunnar.

Forest Rights Act är en lag som instiftades 2006 i Indien. Syftet med den är att skydda ursprungsbefolkningars rättigheter och tillgång till den mark som de har bebott och livnärt sig på i generationer. Dammbyggena bryter i många fall mot Forest Rights Act, samt äger i de allra flesta fall rum i ekosystemkänsliga delar av bergskedjan. Vissa av dammbyggena är, trots frånvaro av konsekvensanalys, redan i full gång.

I Western Ghats gör Svalornas partnerorganisation Keystone ett viktigt arbete med att verka för ursprungsbefolkningars intressen och en ekologiskt hållbar utveckling i området. Keystone är en del av den större miljörörelsen Save Western Ghats Movement, som för 25 år sedan tog sin start i en legendarisk vandring där aktivister gick från de norra och södra spetsarna av bergskedjan, för att till slut mötas på mitten. Under vandringen informerade och mobiliserade de i byarna längsmed vägen.

Svalorna stöttar idag Keystone i deras arbete med att utkräva rättigheter åt ursprungsbefolkningen i Western Ghats. Keystone har även lanserat en lokal radiokanal och en tidning, som båda berör rättigheter, ekologi och lokala nyheter. Man håller också workshops på gräsrotsnivå, samt driver politiskt påverkansarbete.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>