Vi söker nya styrelsemedlemmar

Skrivet av Arwid


Är du intresserad av rättvisa, hållbarhet och Indien och Bangladesh? Vill du engagera dig, göra skillnad och samtidigt lära dig mer om föreningsliv och civilsamhälle tillsammans med ett trevligt gäng?

Som styrelsemedlem i Föreningen Svalorna Indien Bangladesh är du med och formar vårt arbete i Indien, Bangladesh och Sverige. Du arbetar ideellt (utan ersättning) och är med och påverkar hur Svalorna Indien Bangladesh utvecklas, samtidigt som du lär dig om hållbarhet och ekonomi och får insikter i svenska biståndslandskapet. Vi arbetar på gräsrotsnivå och har nära kontakt med våra partners, som besöker Lund med jämna mellanrum.

En plats i styrelsen innebär också ett ansvar för verksamheten, som du delar med de andra medlemmarna. Eftersom vi är en liten organisation har styrelse och kontor (fyra anställda i Lund, två i Bangalore och två i Dhaka) ett nära samarbete. Styrelsen möts varannan månad och har 4 arbetshelger per år.

Den nuvarande styrelsen (9 medlemmar) har bland annat kompetens inom mänskliga rättigheter, hållbarhet, ekonomi, second hand och insamling och kommunikation, men vi skulle behöva tillskott av personer som kan bidra med;

- Struktur, ordningssinne och administration; vi behöver en person som kan arbeta nära vår ordförande och föra protokoll och sköta några viktiga administrativa rutiner kring styrelsearbetet.

- Kunskaper inom personal-, administration-, och organisatoriska frågor; vi skulle ha nytta av ett stöd i HR-frågor.

-Kunskap och intresse för aktivism och omställningsarbete/nätverkande i Malmö/Lund-
regionen. Hållbarhet är en grundbult i all vår verksamhet – som det finns stor potential att utveckla!

Hör av dig
Är du intresserad av en plats i styrelsen och kan bidra med kunskaper inom något annat område än de som har nämnts, t.ex. kontroll- och programarbete, – hör av dig ändå då detta kan bli aktuellt vid ett senare tillfälle.
För vidare diskussion och frågor kontakta vår valberedning genom Malin Grundström, malin.grundstrom@svalorna.org eller 070-538 72 33, senast söndagen den 7 oktober.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>