Svenskar okunniga om Bangladesh

Skrivet av kristin

Professor Hans Rosling redovisar en enkät om svenskarnas kunskaper om världen. När det gäller kunskapen om Bangladesh är kunskapsnivån hos den genomsnittlige svensken mycket låg. 70 procent av tillfrågade svenskar tror exempelvis att kvinnor i Bangladesh föder 5 barn. Numera föds färre än 2,5 barn per kvinna i Bangladesh.

Läs hela artikeln “Läs på! Världen har förändrats” på länken som handlar om förändringar i världen och nyttan av bistånd.

http://www.dn.se/ledare/kolumner/las-pa-varlden-har-forandrats

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>