Utställningar

Svalorna har flera utställningar om vårt arbete och frågor vi jobbar med. Dessa turnerar runt på skolor, bibliotek och andra platser. Hör av dig till info@svalorna.org om du vill boka någon av utställningarna.

Rätten till skog
En fantastisk fotoutställning som visar det liv ursprungsfolket Van Gujjarerna lever i Himalayas skogar. Van Gujjarerna är ett buffelskötande nomadfolk som kämpar för rätten att leva i och av de skogar där de bott i generationer. Svalorna stödjer organisationen SOPHIA som arbetar för Van Gujjarernas rättigheter. Till utställningen hör en folder som heter “Rätten till naturresurserna – Kampen om skog i Indien”. Fotona i utställningen är tagna av den amerikanska fotografen Michael Benanav.

 

I skuggan av den indiska demokratin – Våld, kastdiskriminering och daliternas motstånd
En informativ utställning om daliter (tidigare kallade kastlösa i Indien). Den lyfter fram sex fall där daliter blivit utsatta för kastrelaterat våld och diskriminering. Utställningen förklarar vad kastsystemet är och beskriver det motstånd daliterna gör. Utställningen bygger på dokumentation av Svalornas samarbetsorganisation Evidence. Till utställningen hör foldern “Daliter – Indiens oberörbara”. Layout: Elin Brynås.

 

Mat & Klimat
Utställningen Mat & Klimat om ekologiskt jordbruk är framtagen av Sandra Thunander, som gjorde praktik hos Svalorna 2009-2010. Hon var placerad på Svalornas tidigare samarbetspartner Kudumbam som arbetar med ekologisk odling. Till utställningen hör foldern “Matsuveränitet – lokal matproduktion och ökad självförsörjning”.

Matsuveränitet
Utställningen om Matsuveränitet är framtagen av Ida Svendsen som gjorde praktik på Svalornas kontor i Bangalore hösten 2011. Det är en utställning om frågor som rör mat, vatten, miljö och klimat med exempel från Indien, Bangladesh och Sverige.

Matsuveränitet. Foto Marjo Qvist.

 

Matsuveränitet. Foto: Marjo Qvist.