Vårt arbete

Svalorna bedriver programarbete i Indien, Bangladesh och Sverige. I Indien och Bangladesh samarbetar vi med lokala organisationer som arbetar med frågor som matsuveränitet, daliters rättigheter, bönders rättigheter, genus och klimat. I Sverige bedriver vi informations- och påverkansarbete.

Läs om vårt arbete i Sverige här.

Läs om vårt arbete i Indien här.

Läs om vårt arbete i Bangladesh här.