Bangladesh

1971 blev Bangladesh ett självständigt land och 1972 började Svalorna arbeta i landet genom att skicka volontärer och personal. Anledningen till att Svalorna utvidgade sitt arbete även till Bangladesh var det brutala befrielsekriget från Pakistan. Svalorna bistod med hjälpinsatser då landet och dess befolkning led av förödelsen efter kriget. Hjälpinsatserna utvecklades snart till mer långsiktiga utvecklingsprogram.

Under åren som Svalorna har arbetat i Bangladesh har frågor om fattigdomsbekämpning, miljö, ekologiskt jordbruk och hållbar utveckling varit i fokus. Svalorna arbetar för de fattigaste av fattiga genom att arbeta med deras ekonomiska utveckling och stärka deras rättigheter.

Svalorna arbetar i partnerskap med våra samarbetsorganisationer och utvecklar tillsammans med dem program. Vi har länge haft nära samarbete med flera mindre organisationer runt om i Bangladesh. Genom detta arbetar vi för att uppnå långsiktig och hållbar utveckling.

Vi har ett lokalkontor i huvudstaden Dhaka. Här arbetar Shiuly Hoque som Office Director och Sadia Sultana som programkoordinator.

Svalorna driver tre program i Bangladesh tillsammans med olika partners. Dessa program kan du läsa mer om här.

Läs om Svalornas historia i Bangladesh i dokumentet Reaching Further: From establishing in a new country to long term development work – a story about The Swallows’ history in Bangladesh.

Mer läsning om Bangladesh:
Kampen för jämställdhet – En samling texter om kvinnors situation i Bangladesh