Partners och program i Bangladesh

Svalorna arbetar med tre program i Bangladesh tillsammans med partnerorganisationer – Agricultural Rights Programme, Access och Climate Change Programme. Läs mer om dessa nedan.

 

En plattform för bönders rättigheter i Bangladesh
Program: Agricultural Rights Programme (ARP)
Partnerorganisationer: Association for Sustainable Development in Bangladesh (ASD -  Bangladesh), Bangladesh Resource for Indigenous Knowledge (BARCIK),  Development Wheel (DEW), Nijera Kori (NK), Thanapara Swallows Development Society, (TSDS), Unnayan Dhara (UD)

Under 2009 utvecklade Svalorna tillsammans med våra partnerorganisationer och målgruppen ett rättighetsbaserat program, kallat Agricultural Rights Programme (ARP). Programmets mål är att skapa en miljö för landlösa, marginaliserade och småskaliga bönder att tillgodogöra sig sina rättigheter. Bangladesh är en lantbruksnation med runt 80 % av invånarna boende på landsbygden, varav 60 % är direkt involverade i jordbruk – en majoritet av dem i småskaligt jordbruk.

ARP arbetar för att organisera bönderna i bondeorganisationer och utbilda dem i att utveckla sin kapacitet att arbeta självständigt och hävda sina rättigheter. De arbetar tillsammans med andra aktörer i samhället för att få deras stöd. Inom ARP är också ekologisk odling ett fokusområde, med tanke på att det ger inkomstgenererande möjligheter för bönderna. Att odla ekologiskt är billigare än konventionell odling och råvarorna finns tillgängliga i närområdet. Ett annat mål är att stärka partnerorganisationernas kapacitet att leda detta program och vårt kontor i Dhaka är ett stort stöd för organisationerna i detta arbete. Inom programmet samarbetar flera organisationer som delar idéer, information och tekniska kunskaper med varandra. Våra fyra partnerorganisationer har alla olika inriktningar och arbetar i olika geografiska områden och tillsammans arbetar de för att uppnå programmets visioner och mål.

Läs mer om TSDS och Barcik på deras hemsidor:
http://thanaparaswallows.com
http://www.barcik.org.bd

Läs hela programdokumentet här.

 

Kampen för kvinnors deltagande i samhället
Program: ACCESS – A programme on women’s participation in the social, political and economical spheres
Partnerorganisationer: Thanapara Swallows Development (TSDS), Nijera Kori (NK), Sabalamby Unnayan samity (SUS)

Tillsammans med tre samarbetspartner har programmet ACCESS utformats där vi arbetar för kvinnors deltagande i den sociala, politiska och ekonomiska sfären. Kvinnor befinner Foto: Kristin Ivarssonsig i en mycket utsatt position i Bangladesh. Ofta styr männen kvinnornas plats i sociala, ekonomiska, politiska och juridiska institutioner och kvinnor blir bara erkända i sin reproduktiva roll. Mäns makt syns också tydligt i det könsrelaterade våldet. Tidiga äktenskap, hemgift och polygami är viktiga faktorer i våldet mot kvinnor.

Access startade 2011 och detta första år syftar till att utveckla programmet och tydligare formulera mål och arbetsområden de kommande åren. Våra tre samarbetspartner har olika fokusområden och tillsammans bidrar de till programmets helhet och arbetet för att stärka kvinnor i det bangladeshiska samhället.

Läs mer om TSDS, NK och SUS på deras hemsidor:
http://thanaswallows.weebly.com
http://www.nijerakori.org
http://sabalamby.org

Läs hela programdokumentet här.

 

Bangladesh – i klimatförändringarnas centrum
Program: Climate Change Programme
Partnerorganisationer: Shidhulai Swanirvar Sangstha (SSS)

Klimatförändringarna är ett stort problem i Bangladesh och Svalorna ligger i startgroparna för att starta upp ett klimatprogram. Ett samarbete har inletts med organisationen Shidhulai Swanirvar Sangstha (SSFoto: Abir Abdullah/ Shidhulai Swanirvar SangsthaS). Organisationen är baserad i Natore i nordvästra Bangladesh och arbetar för att underlätta livet för de människor som drabbas av översvämningar varje år. Detta har man gjort genom att förflytta nödvändig service via båtar till människor. De driver nu bland annat flytande skolor, bibliotek, vårdcentraler, datautbildningar. Under 2010 fick Shidhulai ett mindre bidrag av Svalorna som finansierade en studie där de kartlade människors kunskap om, och praktiker för, att hantera klimatförändringarna. Förhoppningarna är att under det kommande året tillsammans utveckla ett mer omfattande program.

Läs mer om SSS på deras hemsida:
http://www.shidhulai.org