Indien

Svalorna Indien Bangladesh har arbetat i Indien sedan 1962. Vi arbetar tillsammans med lokala organisationer med till exempel matsuveränitet, miljöfrågor och fattigdomsbekämpning. Vi anser att miljö och social rättvisa hänger ihop och därför har miljöarbetet gått hand i hand med arbetet för att stödja marginaliserade grupper.

Under de tidiga åren i Indien skickade Svalorna ut volontärer som arbetade med att stärka fattiga och marginaliserade grupper i det indiska samhället. Arbetet grundade sig till stor del på dessa individer och de knöt kontakter med indiska organisationer och rörelser. Dessa relationer har utvecklats till starka och långvariga vänskapliga samarbeten mellan Svalorna och det indiska civila samhället. De långsiktiga och nära samarbetena är något som fortfarande idag präglar vår relation till våra samarbetspartners i Indien. Med åren har Svalornas arbete utvecklats och idag stödjer vi mer omfattande programverksamhet i Indien och det är våra partners som äger projekten. Vår långa erfarenhet av att arbeta på gräsrotsnivå bär vi stolta med oss i utvecklingen av nya program.

Idag driver Svalorna fyra program i Indien tillsammans med olika partners. Dessa program kan du läsa mer om här.

Läs om Svalornas historia i Indien i dokumentet From livelihood cooperatives to right based work – a story about The Swallows’ 50 years in India.

Mer läsning om Indien:
Bruten i bitar – En samling texter om daliterna och motståndet mot kastsystemet
Med rätten till sin egen jord – En samling texter om bönders rätt till jord, grödor och matsuveränitet