Sverige

I Sverige arbetar vi med informationsspridning, påverkansarbete och loppisverksamhet. Med olika metoder arbetar vi för att öka kunskapen i Sverige om situationen för marginaliserade grupper i Indien och Bangladesh.

Information sprids genom utåtriktade kampanjer, utställningar och föredrag. Genom nätverkande och samverkan når vi ut till en bred allmänhet, studenter och skolungdomar. Vi tror att ökade kunskaper leder till ökat engagemang för en mer rättvis och hållbar värld.

Läs mer om second hand-verksamheten här.

Under 2011 och 2012 driver Svalorna kampanjen Ekologiska fotavtryck. Kampanjens syfte är att sprida information om de ekologiska fotavtryck vi lämnar efter oss och inspirera till att minska dem.

Svalorna driver också, tillsammans med Naturskyddsföreningen i Lund projektet Hej då plastpåsen där vi jobbar för att minska användandet av plastpåsar.