• Webbshop
  • Second hand

Praktikant inom kommunikation

Svalorna söker dig som kan bidra till arbetet på Svalornas huvudkontor i Lund under höstterminen 2020. Praktiken innebär kommunikations- och insamlingsarbete i relation till Svalornas arbete i Sverige och Sydasien. Som praktikant kommer du att arbeta nära Svalornas anställda och få en värdefull inblick i hur det dagliga arbetet i en biståndsorganisation går till. 

På grund av det rådande läget angående covid-19 och beroende på hur situationen ser ut den aktuella perioden så kan en del av praktiken komma att behöva ske från hemmet.

Kommunikationsarbete 

En stor del av arbetet innebär att arbeta med Svalornas utåtriktade verksamhet, insamlings- och medlemsarbete. Uppgifter under praktiken kan exempelvis innebära att ta fram informationsmaterial, skriva artiklar, samt att assistera i vårt utåtriktade kommunikationsarbete mot givare och medlemmar. 

Vi ser gärna att du som söker har:

  • Ideellt engagemang och ett starkt intresse för globala frågor
  • Relevant utbildning
  • Erfarenhet av informations- och kommunikationsarbete
  • Vana att skriva på svenska och engelska

Extra meriterande är också:

  • Dokumenterad erfarenhet av att skriva journalistiska texter
  • Erfarenhet av att arbeta med layout/design (Photoshop/InDesign eller liknande)
  • Erfarenhet av program för webbpublicering, som exempelvis WordPress
  • Erfarenhet av utvecklingsfrågor och utvecklingssamarbete
  • Medlemskap i Svalorna Indien Bangladesh

Ansökan och övrig information

Praktikperioden sträcker sig under höstterminen 2021. Praktiken är på heltid och oavlönad, så praktiken kan med fördel vara en del av studier.

Skicka CV och personligt brev till info@svalorna.org. Märk ansökan med “Kanslipraktik”. Ansökningar behandlas löpande.