• Webbshop
  • Second hand

Svalorna söker nya styrelsemedlemmar

Är du intresserad av rättvisa, hållbarhet och Indien och Bangladesh? Vill du engagera dig, göra skillnad och samtidigt lära dig mer om föreningsliv och civilsamhälle tillsammans med ett trevligt gäng?

Som styrelsemedlem i Föreningen Svalorna Indien Bangladesh är du med och formar vårt arbete i Indien, Bangladesh och Sverige. Du arbetar ideellt, utan ersättning, och är med och påverkar hur Svalorna Indien Bangladesh utvecklas, samtidigt som du lär dig om hållbarhet, ekonomi och får insikter i det svenska biståndslandskapet. Vi arbetar på gräsrotsnivå och har nära kontakt med våra partners i Indien och Bangladesh vilka besöker Lund med jämna mellanrum.

En plats i styrelsen innebär också ett ansvar för verksamheten. Eftersom vi är en liten organisation har styrelsen och kontoret, fyra anställda i Lund, två i Bangalore och två i Dhaka, ett nära samarbete. Styrelsen möts varannan månad och har 4 arbetshelger per år.

Den nuvarande styrelsen med 12 medlemmar har bland annat kompetens inom mänskliga rättigheter, hållbarhet, ekonomi, insamling och kommunikation, samt second hand-verksamhet, men vi skulle behöva tillskott av personer som kan bidra med:

  • Struktur, ordningssinne och administration. Vi behöver en person som kan arbeta nära vår ordförande och föra protokoll och sköta några viktiga administrativa rutiner kring styrelsearbetet.
  • Kunskap och intresse för aktivism, omställningsarbete och nätverkande i Lund/Malmö-regionen. Hållbarhet är en grundbult i all vår verksamhet – som det finns stor potential att utveckla!

Skicka CV och ett personligt brev till valberedningen via malin.grundstrom@svalorna.org

Har du några frågor, eller är du intresserad av att engagera dig på annat sätt t.ex. bli medlem eller bli volontär i vår second hand-butik, kontakta valberedningen genom Malin Grundström, malin.grundstrom@svalorna.org, 070-538 72 33.