• Webbshop
  • Second hand

Tycker du att alla människor är lika mycket värda? Vill du lära dig mer om mänskliga rättigheter och hur de efterlevs i världen? Välkommen att delta i vår kostnadsfria och digitala kurs i mänskliga rättigheter.

Kursen ger dig kunskap om vad mänskliga rättigheter är, vad det finns för olika typer av rättigheter, hur de efterlevs i olika delar av världen och vad du kan göra för att engagera dig. Under kursen lyfts exempel kring mänskliga rättigheter från Svalornas arbete i Indien och Bangladesh. Kursen arrangeras i samarbete med Medborgarskolan och är en kostnadsfri kurs där alla är välkomna oavsett ålder och förkunskaper.

Anmäl dig nu!

 

UPPLÄGG OCH INNEHÅLL

Kursen är uppdelad i två delar. Första delen är självstudier som du gör individuellt när det passar dig, den öppnar den 10/11 och ska vara klar innan del 2 den 17/11. Den andra delen är en träff på Zoom där alla kursdeltagare träffas digitalt för att diskutera mänskliga rättigheter.


Del 1: Självstudier – Öppnar onsdag 10/11

  • Vilka rättigheter har varje människa?
  • Vad innebär de?
  • Vem har i uppdrag att försvara våra rättigheter?
  • Hur det ser det ut i världen idag?


Del 2: Gruppdiskussion via Zoom – Onsdag 17/11

Del två är ett interaktivt moment där vi möts digitalt på Zoom för att diskutera mänskliga rättigheter och vad mänskliga rättigheter betyder för dig. Svalorna lyfter fram olika personer och grupper som de möter i sitt arbete och vi talar om hur rättigheter efterlevs i olika delar av världen. Avslutningsvis vill vi ge dig tips och praktiska verktyg för att du själv ska kunna engagera dig. Efter genomförd kurs får du ett certifikat.


HÖSTENS KURSTILLFÄLLE

DEL 1: Öppnar onsdag 10/11
DEL 2: Onsdag 17/11, kl. 18.30-20.30

 

ANMÄLAN

Du anmäler dig till kursen genom Medborgarskolans hemsida.
Följ denna länk!

Anmäl dig senast den 8 november.