Ansökan

Vad är syftet med programmet?

Svalorna Indien Bangladesh ger varje år svenskar över 20 år möjligheten att åka på utlandspraktik under fyra månader. Du som praktikant kommer att få en stor möjlighet att öka din kompetens inom internationella frågor och din förståelse för utvecklingssamarbeten i praktiken. Målet med programmet är att rusta unga svenskar med kunskap och verktyg för att verka i en global kontext. På detta vis kan vi tillsammans öka den svenska resursbasen av personer med god kompetens inom internationellt utvecklingssamarbete och ett intresse för globala frågor.

Vem kan söka?
 • Du ska vara minst 20 år vid utresa
 • Du ska vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd i Sverige, eller vara nordisk medborgare som har varit folkbokförd i Sverige i minst ett år
 • Du får inte vara eller tidigare ha varit anställd av Svalorna IB
 • Du får inte tidigare ha deltagit i praktikantprogrammet
 • Du får inte uppbära studiestöd under praktikperioden
 • Du får vara inskriven på universitet samtidigt som du gör praktik genom Svalorna, men det är viktigt att tänka på att praktiken är ett heltidsuppdrag och eventuella studier endast kommer att kunna genomföras på ledig tid
Placering

Beroende på våra partnerorganisationers möjligheter och intresse så turas de om att ta emot praktikanter. På grund av det rådande säkerhetsläget i Bangladesh så har vi valt att inte placera praktikanter där inom nuvarande och kommande program.

Kvalifikationer
 • Intresse för utvecklingsfrågor och globala frågor
 • Kunskap och/eller utbildning inom utvecklingsstudier, mänskliga rättigheter, miljö, hållbar utveckling, juridik, kommunikation eller liknande
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
 • Förmåga att ta egna initiativ och arbeta bra tillsammans med andra
 • God anpassningsförmåga till nya miljöer och situationer, samt att vara förberedd på att arbeta och leva under enkla förhållanden
Meriterande
 • Tidigare vistelse i praktiklandet
 • Erfarenhet av ideellt engagemang
 • Erfarenhet av informations-/insamlingsarbete
 • Erfarenhet av kommunikationsarbete
 • Pedagogisk förmåga
Praktikens tre delar
 • Förberedelsekurser innan utresan på vårt huvudkontor i Lund
 • Utlandspraktik i fält hos någon av våra partnerorganisationer
 • Informationsarbete i Sverige efter utlandsvistelsen
Preliminär tidsplan
 • Ansökningsperiod: september-oktober
 • Rekryteringsdag digitalt: oktober/november
 • Utbildningsdagar del 1, digitalt: November
 • Utbildningsdagar del 2, Lund: januari/februari
 • Placering för utlandspraktik: Februari-juni
 • Informationsarbete/efterarbete på distans: Hemkomst-september
Att vara praktikant

Även om du rest tidigare kan det vara stor skillnad att åka ut som praktikant. Våra partnerorganisationer arbetar ofta under enkla förhållanden och även arbetssätt och kulturen på organisationerna kan skilja sig från vad du är van vid. De praktikanter som trivs bäst på sin praktik är oftast de som är flexibla inför de förändringar som uppstår, enligt våra erfarenheter. Svalornas praktikanter reser vanligtvis två och två vilket också ställer stort krav på personlig mognad och att du känner dig trygg att anpassa dig till en ny miljö.

Vad kommer jag att lära mig?

Vid intervju tar Svalorna reda på dina intressen och matchar dig sedan med den organisation vi tror du skulle passa bäst hos. Tänk på att nästan alla arbetsuppgifter under praktiken kräver självständighet i planering och genomförande. Arbetsuppgifterna varierar från organisation till organisation, och mellan varje praktikperiod. Tidigare praktikanter har bland annat arbetat med att dokumentera möten och workshops, intervjua medlemmar, genomföra genusanalyser, skriva rapporter, producera film och ta fram broschyrer och annat informationsmaterial. Under din praktik blir du en viktig länk till våra medlemmar i Sverige genom olika informationsuppgifter och efter praktiken blir du informatör för Svalorna, där du delar med dig av dina upplevelser från Sydasien. Vid genomfört efterarbete får du som praktikant ett intyg för genomförd praktik.

Finansiering

Svalorna söker bidrag för praktikantprogrammet genom Forum Civ och bekostar internationell resa, visum, försäkring, vaccinering och boende hos partner. Även ersättning för levnadskostnader utgår för ett mindre belopp, vilket ska täcka kostnader för exempelvis mat, hygienartiklar, SIM-kort och lokala resor. Semesterresor och fritidsaktiviteter får praktikanten finansiera själv.

Ansökan

Ansök genom att skicka CV (max 2 sidor) och ett personligt brev (max 1 sida) till praktik@svalorna.org. Märk din ansökan med ”Praktik-Indien”. Urval sker under april månad och blir du aktuell för intervju kallar vi dig till rekryteringsdagar under början av maj.

Sista ansökningsdag är 23 oktober, 2022.
Välkommen med din ansökan!

Vid eventuella frågor kontakta vår verksamhetsledare,
Alexandra Klang på Alexandra.klang@svalorna.org.

Tidigare praktikanter berättar

Tidigare praktikant Heidi Henersson

Heidi praktiserade på Keystone Foundation 2018

"Det var intensivt och jag lärde mig lika mycket om mig själv som jag gjorde om landet och utvecklingsarbete. Det kändes som att jag var borta i ett år, inte bara fyra månader."

Tidigare praktikant Lisa Rådbo

Lisa praktiserade på Deccan Development Society 2018

"Många intryck, lärorikt, intensivt och kul! Då jag inte rest något i Sydasien var det mycket som var helt nytt, vilket gjort att det är vissa delar jag kunnat ta in först i efterhand."

Felix praktiserade på Keystone Foundation 2019

"Om du funderar på att söka tycker jag självklart att du ska göra det! Det är en chans att få unika erfarenheter och träffa otroligt inspirerande personer."