• Webbshop
  • Second hand

Gratis mat i butiken

Tillsammans med Food Saving Lund vill vi minska matsvinnet. Därför kan du hämta gratis mat i butiken.

I Sverige lever vi idag som om vi hade tillgång till resurserna av drygt 4 jordklot. Den svenska livsmedelshanteringen svarar för en stor del av vår miljöpåverkan och det slängs stora mängder mat genom hela kedjan: från produktion till privathushåll. Konsekvenserna blir bland annat att resurser går till spillo och att gifter i form av bekämpningsmedel sprids i naturen, samtidigt som påtagliga koldioxidutsläpp göder klimatförändringarna.

Vi vill därför ta vara på livsmedelsprodukter som annars slängs i onödan. Food Saving Lund samarbetar med bagerier och butiker för att rädda överblivna livsmedel så som bröd, frukt och grönt – innan varorna blir matsvinn. Tillsammans minskar vi matsvinnet.

Torsdagar i butiken

Välkommen att hämta gratis livsmedel i Svalornas Second hand-butik på torsdagar, under veckorna 41-51.

Food for Free på Facebook – >