• Webbshop
  • Second hand

Daliter och urfolk

Alla har rätt att behandlas lika, att vara lika inför lagen och få tillgång till samma samhälleliga tjänster. Vi arbetar med att marginaliserade grupper i Indien och i Bangladesh ska få tillgång till sina rättigheter och att all form av diskriminering och förtryck ska upphöra, vare sig det beror på kast, religion eller kön.

Vi arbetar med att uppmärksamma och motverka våld och övergrepp på marginaliserade grupper i samhället, och de bakomliggande orsakerna till diskriminering och förtryck. Vi arbetar även med att urfolk ska få tillgång till den mark och de naturresurser som de brukat i generationer och möjligheten att bevara sin kultur och leva det liv som de själva vill leva.