• Webbshop
  • Second hand

Development wheel

”Mobilisera bönder och skapa försörjningsmöjligheter”

I centrala och norra Bangladesh verkar organisationen Development wheel (DEW) med syfte att bekämpa fattigdom genom att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för marginaliserade människor. De arbetar på både landsbygd och städer för att bland annat kvinnor och bönder aktivt ska kunna förändra deras livsvillkor.

I kampen mot att bekämpa fattigdom skapar DEW möjligheter för småföretagande och fair trade produktion av traditionella konsthantverk. Detta eftersom en stor del av organisationens arbete går ut på att skapa förutsättningar för människor att livnära sig och samtidigt värna om miljön. DEW arbetar också med jordbruk och är med och skapar bondeorganisationer där småbrukare – oavsett kön, kast, religion eller bakgrund, tillsammans kan stå upp för sina rättigheter och föra en gemensam talan.

DEW:s hemsida