• Second hand
  • Webbshop

Sabalamby Unnayan Samity

”Stärka marginaliserade gruppers egenmakt och öka medvetenhet”

Organisationen Sabalamby Unnayan Samity (SUS) befinner sig i norra Bangladesh och bedriver sitt arbete i fem olika distrikt. Syftet är att stärka de mest marginaliserade grupperna i landet så som kvinnor, barn och fattiga. För att bekämpa fattigdom och orättvisa fokuserar SUS på områden som genus, miljö och påverkansarbete.

SUS vill stärka kvinnors ställning i samhället och erbjuder därför bland annat juridisk rådgivning och möjlighet för kvinnor att delta i olika forum där de kan påverka beslutsfattare och samhällets kvinnokränkande normer. Genom utbildningar och kulturella evenemang i städer och bysamhällen ökar de medvetenheten kring mänskliga rättigheter så som rätten till mat, sjukvård och utbildning.

SUS:s hemsida